REKLAMA

Czas Pracy kierowców
ID: 128424

Czas pracy kierowców - ważne zmiany
Z dniem dzisiejszym, 16 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567).

Ustawa wdraża do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23. 03. 2002 s. 35, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 4, s. 224).

Zgodnie z tym przepisem kierowcy pracujący na własny rachunek, wykonujący przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 lub Umowie Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), zostają objęci postanowieniami dyrektywy dotyczącymi czasu pracy i ewidencjonowania czasu pracy.

Przepisy o czasie pracy obejmują trzy grupy kierowców:

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, dla której wymagane jest posiadanie licencji wspólnotowej lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów drogowych, kierujący osobiście pojazdem - sami prowadzą ewidencję swojego czasu pracy,
przedsiębiorcy-kiero wcy świadczący osobiście usługi kierowania pojazdem na rzecz podmiotów posiadających licencję wspólnotową lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych – ewidencję czasu pracy tych kierowców prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz,
kierowcy niebędący przedsiębiorcami, świadczący usługi kierowania pojazdem na rzecz podmiotów posiadających licencję wspólnotową lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych – ewidencję czasu pracy tych kierowców prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz.

Przepisy określające wymiar czasu pracy wymienionych kierowców oraz ewidencjonowanie czasu pracy są określone w Rozdziale 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 oraz z 2013 r., poz. 567).

Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, nieudzielenie przerwy w pracy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, a także nieprowadzenie ewidencji czasu pracy skutkuje karami nakładanymi przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Wymiar kar jest określony w Załączniku nr 1 i nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2013 r. o transporcie drogowym.

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

źródło: MTBiGM

REKLAMA

Posty (1)

CertyfikatKompetencji
2018-07-25 12:01:02
Prowadzimy na śląsku szkolenia dotyczące czasu pracy kierowców.
Informacje można znaleźć na:
s://www. certyfikatkatowice. pl/czaspracy
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.236.222.124

Dodaj
Anuluj
REKLAMA

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2021
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels