Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

w sumie powiem od poczatku z przykładem
ID: 268028

Jestem nowym kierowca W pierwszym tygodniu miałem normalny odpoczynek tygodniowy 48 h. W drugim tygodniu miałem skrócony 36h trwajacy od niedzieli do poniedzialku rano. Odrobiłem brakujące 9h w wolną środę w drugim tygodniu ale też pracowałem w sobotę (nie pracuję w transporcie miedzynarodowym wiec nie moge brac dwoch skroconych odpoczynkow niestety:) wiec teraz chce zrobic odpoczynek pod koniec tego 3 tygodnia niedziela i cały poniedziałek to chyba dozwolone brac tak odpoczynek normalny 45 h na przełomie tygodnia czyli w niedziele i poniedzialek czy jednak musze zaczac go (normalny odpoczynek 45h tygodniowy) w sobote i zakonnczyc ten normalny tygodniowy odpoczynek w noc z niedzieli na poniedzialek w tygodniu trzecim?

~swiezak_kierowca
*.40.169.140.threembb.co.uk

REKLAMA

Posty (14)

~swiezak_kierowca
2022-08-18 18:01:43
jak w temacie...
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:05:31
Zara tu wpadnie kołchoźnik, i wszystko wytłumaczy po kacapsku.
Przy okazji zasra cały ekran.
Kołchoźnik gdzie jesteś?
Noga!
~swiezak_kierowca
2022-08-18 18:05:37
po prostu nie jestem pewny czy taki odpoczynek na przelomie tygodnia nie lamie jakiegos przepisu...
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:09:45
Nic nie łamie.
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:12:57
A w transporcie krajowym też możliwe są, dwa odpoczynki tygodniowe skrócone następujące po sobie.
~Sebastian
2022-08-18 18:23:28
~swiezak_kierowca


Jako nformacja.

Roz porządzenie (WE) nr 561/2006 z dodaniami i przemianami od 20 sierpnia 2020 r.
Art. 8.
6. W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni * (W KAŻDYCH DOWOLNYCH OKRESACH DWUTYGODNIOWYCH) kierowca WYKORZYSTUJE co najmniej:
a) dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku; lub
b) jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się NIE PÓŹNIEJ niż PO zakończeniu SZEŚCIU OKREAÓW 24 GODZINNYCH, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
W drodze ODSTĘPSTWA od akapitu pierwszego KIEROWCA wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy MOŻE, poza państwem członkowskim siedziby, WYKORZYSTAĆ KOLEJNE SKRÓCONE TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU, POD WARUNKIEM ŻE w ciągu kolejnych czterech tygodni * (W KAŻDYCH DOWOLNYCH OKRESACH CZTEROTYGODNIOWYCH) WYKORZYSTA przynajmniej CZTERY TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU, z których PRZYNAJMNIEJ DWA będą REGULARNYMI tygodniowymi okresami odpoczynku.
Do celów niniejszego ustępu UZNAJE SIĘ, ŻE KIEROWCA WYKONUJĄCY MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE, jeżeli ROZPOCZYNA on DWA KOLEJNE SKRÓCONE TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU POZA PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM SIEDZIBY PRACODAWCY i POZA PAŃSTWEM SWOJEGO ZAMIESZKANIA.
6b. Każde SKRÓCENIE tygodniowego okresu odpoczynku NALEŻY ZREKOMPENSOWAĆ równoważnym okresem odpoczynku WYKORZYSTANYM JEDNORAZOWO PRZED KOŃCEM TRZECIEGO TYGODNIA następującego po danym tygodniu.
W przypadku gdy WYKORZYSTANO dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6 akapit trzeci, NASTĘPNY OKRES tygodniowego odpoczynku MUSI BYĆ POPRZEDZONY OKRESEM ODPOCZYNKU WYKORZYSTYWANYM JAKO REKOMPENSATA za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
7. Odpoczynek WYKORZYSTANY jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku WYKORZYSTUJE SIĘ ŁĄCZNIE Z innym okresem odpoczynku trwającym CO NAJMNIEJ DZIEWIĘĆ GODZIN.
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.
8a. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby WYKORZYSTALI oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin WYKORZYSTYWANY jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
Jednakże w przypadku gdy kierowca WYKORZYSTAŁ dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6. przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić * (do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy) przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin WYKORZYSTYWANEGO jako rekompensata.
Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawiają na żądanie organów kontrolnych. "
9. Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można ZALICZYĆ do dowolnego z nic * (czyli do jednego tygodna), ale nie obu.
(*) - wyjaśnienie.

Art. 6.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i NIE MOŻE SKUTKOWAĆ PRZEKROCZENIEM MAKSYMALNEGO TYGODNIOWEGO CZASU PRACY * (60 godzin pracy - "jazda" plus "inna praca" w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym) ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu W CIĄGU DWÓCH KOLEJNYCH TYGODNI nie może przekroczyć 90 godzin.
(*) - wyjaśnienie.

REKOMENDUJĘ zapoznać się.
Wiadomość : "Poważny błąd w polskim tłumaczeniu Pakietu Mobilności, zmieniający cały sens przepisu"
Utworzona : 2020-09-11 Źródło : etransport. pl
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:25:31
Dobry kołchoźnik.
Wieczorem w nagrodę pójdziemy na spacerek.
~Grzygarz
2022-08-18 18:26:59
~swiezak_kierowca


Jako nformacja.

Tygodniowy okres odpoczynku zawsze czyni się z oparciem na wcześniej zrobione tygodniowe okresy odpoczynku w poprzednich tygodniach.
Żeby dokładnie wiedzieć kiedy zacząć, którym sposobem ("WYKORZYSTANYM" czy "ZALICZONYM") i jaki (regularny czy skrócony) można zrobić tygodniowy okres odpoczynku w obecnym tygodniu to trzeba popatrzeć WSTECZ i dokonać an alizy czy nie ma potrzeby w rekompensacie skróceń, kiedy, gdzie, którym sposobem i jaki tygodniowy okres odpoczynku był zrobiony w poprzednim (ich) tygodniu (iach) (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 6-9).
Również przy tym nie trzeba zapominać i o ograniczeniach 56 godzin "jazdy" w tygodniu kalendarzowym, 90 godzin "jazdy" w dwóch kolejnych tygodniach kalendarzowych, 60 godzin pracy - "jazda" plus "inna praca" w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2-3).
Każdego obowiązującego przepisu trzeba pilnować i dotrzymywać synchronizując razem.

W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni (w jakimkolwiek wziętym dowolnym okresie czasu - czy to w okresie czasu 1-2 tygodni, czy 2-3, czy 3-4 i t. d. ) od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia zobowiązano zmieścić się całkiem w pełnej mierze co najmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku (45h) i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku (24h-44:59h), nie zależnie w jakiejkolwiek kolejności, co nie wyłącza możliwość mieć w tym okresie (dwutygodniowym) jeden tygodniowy odpoczynek (jakikolwiek) na styku dwóch tygodniów co przemieszcza się z jednego w drugi tydzień i ktury może być ZALICZONY (nie zrobiony całkiem w JEDNYM konkretnym tygodniu lecz zrobiony całkiem, czyli WYKORZYSTANY, w okresie DWÓCH tygodni) tylko do jednego dowolnego z ich (Rozp. (WE) nr 561/2006/2020 Art. 4 pkt. i), Art. 8 ust. 6-9).
W drodze ODSTĘPSTWA, w ciągu każdych kolejnych czterech tygodni (w jakimkolwiek wziętym dowolnym okresie czasu - czy to w okresie czasu 1-4 tygodni, czy 2-5, czy 3-6 i t. d. ) od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę czwartego tygodnia zobowiązano zmieścić się całkiem w pełnej mierze co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa muszą być regularnymi (45h), nie zależnie w jakiejkolwiek kolejności, co nie wyłącza możliwość mieć w tym okresie (czterotygodniowym) nawet trzy tygodniowe odpoczynki (jakiekolwiek) na stykach dwóch tygodniów które przemieszczają się z jednego w drugi tydzień i które mogą być ZALICZONE (nie zrobione całkiem w JEDNYM konkretnym tygodniu lecz zrobione całkiem, czyli WYKORZYSTANE, w okresie CZTERECH tygodni) tylko do jednego dowolnego z ich (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 4 pkt. i), Art. 8 ust. 6-9).

UWAGA !!!
Ważnie rozumieć że WYKORZYSTAĆ i ZALICZYĆ to duża różnica w znaczeniu. Można ZALICZYĆ tygodniowy okres odpoczynku (regularny lub skrócony), który przypada na dwa tygodnie, do JEDNEGO dowolnego tygodnia (okres od godz. 00. 00 w Pn do godz. 24. 00 w Nd), czyli zrobić tygodniowy odpoczynek z wyjściem poza ramki granic okresu czasu JEDNEGO tygodnia (Art. 8. ust. 9. ), ale to nie oznacza że ten odpoczynek zawsze będzie faktycznie WYKORZYSTANY (zrobiony całkiem w ramach granic każdych dowolnych okresach czasu dwutygodniowych lub w drodze odstępstwa czterotygodniowych) w każdym konkretnym wyznaczonym okresie czasu - W CIĄGU KAŻDYCH KOLEJNYCH DWÓCH lub w drodze odstępstwa CZTERECH TYGODNI (okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia - czy to w okresie czasu 1-2 tygodni, czy 2-3, czy 3-4 i t. d. lub w drodze odstępstwa okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę czwartego tygodnia - czy to w okresie czasu 1-4 tygodni, czy 2-5, czy 3-6 i t. d. ) lub razem z rekompensatą PRZED KOŃCEM TRZECIEGO TYGODNIA, co jest nieodłaczne i obowiązkowe do wykonania (Art. 8 ust. 6).

Rozp. nr 561/2006/2020 w Art. 8 ust. 6 i 9 określa pięć okresów czasu:
1. Okres czasu każdych kolejnych DWÓCH tygodni.
2. Okres czasu każdych kolejnych CZTERECH tygodni (w drodze ODSTĘPSTWA).
3. Okres czasu od skrócenia tygodniowego odpoczynku do końca TRZECIEGO tygodnia następującego po danym tygodniu.
4. Okres czasu od skróceń dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków do końca NASTĘPNEGO tygodnia następującego po danych tygodniach (w drodze ODSTĘPSTWA).
5. Okres czasu JEDNEGO tygodnia.
Odnośnie każdego z tamtych okresów czasu są wprowadzone dla kierowców odpowiednie zobowiązania i możliwości. Zależnie od konieczności, tamte okresy czasu trzeba pilnować i wykonywać wszystkie zobowiązania co ich dotyczą.

WYKORZYSTANY tygodniowy odpoczynek albo okres odpoczynku, WYKORZYSTYWANY jako rekompensata - zrobiony (odebrany) całkiem w ramach granic określonych w Roz. nr 561/2006 Art. 8 ust. 6 okresów czasu (ten sposób wykonania jest OBOWIĄZKOWY dla okresów czasu: każdych kolejnych DWÓCH tygodni, każdych kolejnych CZTERECH tygodni (w drodze ODSTĘPSTWA), od skrócenia tygodniowego odpoczynku do końca TRZECIEGO tygodnia następującego po danym tygodniu, od skróceń dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków do końca NASTĘPNEGO tygodnia następującego po danych tygodniach (w drodze ODSTĘPSTWA).

ZALICZONY tygodniowy odpoczynek - zrobiony (odebrany) z wyjściem poza ramki granic określonego w Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 9 okresu czasu (ten sposób wykonania jest MOŻLIWY, w pewnych okolicznościach, dla okresu czasu JEDNEDO tygodnia. )

Czyli ZALICZYĆ TYGODNIOWY ODPOCZYNEK, żeby spełnić obowiązkowy sposób wykonania odpoczynku jako wykorzystany, DO OKRESU czasu DWÓCH TYGODNI lub w drodze odstępstwa CZTERECH TYGODNI jak i ZALICZYĆ OKRES ODPOCZYNKU, WYKORZYSTYWANY JAKO REKOMPENSATA, żeby spełnić obowiązkowy sposób wykonania odpoczynku jako wykorzystany, DO OKRESU czasu OD SKRÓCENIA tygodniowego odpoczynku DO KOŃCA TRZECIEGO TYGODNIA następującego po danym tygodniu lub w drodze odstępstwa OD SKRÓCEŃ dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków DO KOŃCA NASTĘPNEGO TYGODNIA następującego po danych tygodniach, zgodnie przepisów NIE MOŻNA.

W Art. 8. ust. 9. (Rozp. nr 561/2006/2020) jest dokładnie napisane że ZALICZYĆ (przypisać, czyli zrobić z wyjściem poza ramki granic okresu czasu) tygodniowy odpoczynek MOŻNA TYLKO DO dowolnego OKRESU czasu JEDNEGO TYGODNIA ( NIE DO OKRESU czasu DWÓCH / CZTERECH TYGODNI!!!). W innych określionych okresach czasu tygodniowy odpoczynek musi być tylko wykorzystany (czyli zrobiony całkiem w ramach granic obowiązującego okresu czasu).
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:31:05
Dobra kołchoźnik wystarczy, bo w końcu *lniesz tym kacapskim łbem w klawiaturę.
~Marcin
2022-08-18 18:35:42
~swiezak_kierowca


Jako nformacja.

Da się (zgodnie przepisów) zrobić dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku (24h-44:59h) W DWÓCH WEEKENDACH PO KOLEI (BEZ ODSTĘPSTWA) ale tylko jeśli zacząć pracować w pierwszym tygodniu niewcześniej niż we wtorek o 21. 00 godzinie (po zrobionym regularnym tygodniowym okresie odpoczynku 45h) i skończyć pracować nie później niż w sobotę o 03. 00 godzine trzeciego tygodnia, czynąć po pracy następny regularny tygodniowy okres odpoczynku (Rozp. nr 561/2006 Art. 8 ust. 6-9).
Jako przykład :
Tydzień 1 (Pn-Wt) - 45h.
Na styku (na przełomie) 1-2 tygodni (Nd-Pn) - 24h-44:59h.
Na styku 2-3 tygodni (Nd-Pn) - 24h-44:59h.
Tydzień 3 (Sb-Nd) - 45h.
W okresie czasu 1-2 tygodni są dwa WYKORZYSTANE (zrobione całkiem w ramach granic czasu kolejnych dóch tygodni) tygodniowe odpoczynki - 45h (w 1 tygotniu) i 24h-44:59h (na styku 1-2 tygodni).
W okresie czasu 2-3 tygodni są też dwa WYKORZYSTANE (zrobione całkiem w ramach granic czasu kolejnych dóch tygodni) tygodniowe odpoczynki - 24h-44:59h (na styku 2-3 tygodni) i 45h (w 3 tygodniu).

Zgodnie z przepisami (BEZ ODSTĘPSTWA), maksymalny dozwolony czas bez regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (45h) to okres czasu od 21. 00 godziny wtorku (po WYKORZYSTANIU regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w obecnym tygodniu) do 03. 00 godziny soboty trzeciego tygodnia (Rozp. (WE) nr 561/2006. Art. 8 ust. 6-9 ), czyli 3 godziny plus 17 dob plus 3 godziny.

WCZEŚNIEJSZE CZYNIENIE tygodniowego okresu ODPOCZYNKU (znacznie wcześniej niż przed bezpośrednio zakończeniem sześciu okresów 24 godzinnych) ani jak NIE ZABRANIA SIĘ ta jeszcze i w odpowiednich okolicznościach nawet MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWYM do wykonania (jak przykład, wykonując w dowolnych okresach dwutygodniowych kalendarzowych co najmniej dwa WYKORZYSTANE tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej jeden musi być regularnym lub (w drodze ODSTĘPSTWA) wykonując w dowolnych okresach czterotygodniowych kalendarzowych co najmniej cztery WYKORZYSTANE tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa muszą być regularnymi (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 6) lub po wykorzystaniu jednego z limitów - ograniczenie 56 godzin "jazdy" w tygodniu kalendarzowym, 60 godzin pracy - "jazda" plus "inna praca" w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2 lub Uoczpk Art. 12), 90 godzin "jazdy" w dwóch kolejnych tygodniach kalendarzowych (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 3).

Jako przykłady :
1. Nie korzystając odstępstwem.
0 tydzień - 45h
1 tydzień - 24h-44:59h (co najmniej 24 godziny odpoczynku są zmieszczone do Nd 24:00)
2 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Śr 03:00)
2. W drodze ODSTĘPSTWA,
0 tydzień - 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 45h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 24h-44:59h
4 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Śr 24:00/22:00 - Pt 17:58/16:58 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
5 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
lub
0 tydzień - 45h plus 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 24h-44:59h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus co najmniej 1min tygodniowego odpoczynku 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Pt 20:59/18:59 - Nd 14:57/12:57 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
4 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
3. Wystarczy kierowcy wypracowywać od Pn codziennie powiedzmy 8 godzin "jazdy" z 4 godzinami "innej pracy" co nie jest z powodu specyfiki pracy czymś niemożliwym i kierowca będzie miał OBOWIĄZKOWY do wykonania tygodniowy odpoczynek w Sb do co najmniej 24:00 godzdiny Nd (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2 lub Uoczpk Art. 12).
3. Wystarczy kierowcy, który MA PRAC Ę związaną PRZEWAŻNIE TYLKO Z JAZDĄ na pojazdach objętych przepisami Rozp. nr 561/2006/2020, wypracować w pierwszym tygodniu 56 godzin "jazdy" (od Pn do Pt lub Sb) a w drugim (od Pn do Cz) 34 godziny i kierowca będzie musiał czynić tygodniowy odpoczynek (zza braku innej pracy) w Pt do co najmniej 24:00 godzdiny Nd (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2-3. ).

W Kodeksie Pracy (Art. 129. § 1) jest coś takiego jak obowiązek zmieścić się w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Nic dziwnego że, po kolejnych dwóch przedłużonych tygodniach po 6 dni pracy w tygodniu (lub tygodniowym odpoczyneku 24h), trzeba w trzecim tygodniu obowiązkowo skrócić ilość dni pracy nawet do 3 dni, żeby spełnić odpowiednie zobowiązania pewnych przepisów.
~Ordynator orginał!
2022-08-18 18:38:48
Kołchoźnik basta!
Chyba nie pójdziemy na spacer, możesz kogoś pogryźć.
~Aron
2022-08-18 18:56:48
Kołchoźnikiem kacapem, jak widać po twoim (~Ordynator orginał!) zachowaniu, to był ten, z którym twoja babcia w młodości nastawiała "rogi", zachodząc w ciążę, twemu panu dziadkowi.
Więc, aż tak nerwowo, nie kompleksuj, demonstrując szokaniem swoje niby to "szlachetne" pochodzenie. :-)

Nie obrażaj żonę i szwagra z wszystkimi ich krewnymi, które mieszkają w Białorusi, "szlachetnego pana" Łysego bo zaraz odezwie się, zdenerwuje się i nie daj Bóg jeszcze dostanie zawal serca. Jak wtedy Polska będzie bez "prawdziwego" syna ziemi polskiej... :-)

Wątek "Ile kierowca powinien zarabiać?"
~Łysy ("specjalista" od lokówki, dychlofosu i zachowania "szlachetnego pana")
2020-07-23 20:55:00
"... Szwagier pod Mińskiem... ma... plantacje borówki amerykańskiej... "
2020-07-24 23:05:44
"... po takich... dziadkowie mojej żony na koń wsiadali. Pod Kobryniem dzięki dziadkom ze sześćdziesiąt rodzin kmieci... żyło... "
2020-07-25 21:59:15
"... moja żona... Jest z "tych Pieńkowskich " spod Kobrynia... "
2020-07-25 21: 57: 05
"Mądrzejsi Polacy... uciekli (z Białorusi)... Kto został? Czworakowa hołota... "

Lepiej powiedz jak etniczne Polacy okazały się i pozostały "pod ruskimi" w Białorusi? Jak "bawienie" rządu polskiego w politykę doprowadziło do rozdziału kraju, jak rząd polski w banicji (w Anglii) walczył za polskie ziemie i swoich ludzi, jak 75-tysięcznej "armii Andersa", nabranej w 1941r. z Polaków znajdujących się w związku radzieckim (w tym uciekinierzy-uchodźc y, internowani Wojska Polskiego i amnestiowane więźniowie), zabronił wyzwalać Polskę na wschodnim froncie (armia rządem polskim była wysłana w 1942r. na więcej niż rok do Iranu "opalać się" a potem w 1944r. do Włoch na zagładę - Monte Cassino), jak po wojnie "pomagał" rodakom (ludziom polskiej narodowości) przeprowadzić się na "odnowione" (podarowane Stalinem) polskie ziemie że aż tak wiele pozostało "pod ruskimi" i t. d?
To znam nie z pogłosek a z własnej rodzinnej tragedii.
No dawaj, nie wstydź się, przecież tak lubisz wspominać o Polakach z tak zwanych "wschodnich kresów" które niby to są "kołchoźnikami".

Pryzpomnę, jak zapomniałeś lub nie wiesz, te tak zwane "kolchozniki" (Słowianie i inne narody z wschodu) nie raz w historii dawali odpór niby to "szlachetnym" agresorom - kolonizatorom z zachodu (jak przykład, napoleonowców, w tym 120 tysięcy polskiej narodowości, gnały aż do Paryża, hitlerowców, w tym pól miliona polskiej narodowości, do Berlina). Popamiętaj, jeśli trzeba będzie, to oni bez wahania jeszcze raz to powtórzą.
Co do konkretnie "kołchoźników" Białorusi to ten wielonarodowy naród (w tym i polskiej narodowosci) jeden z dwóch (drugi to były jugosłowiański) który faktycznie sam wyzwolił od hitlerowców swój kraj przed przyjściem armii czerwiennej.
O awanturniczej próbie samodzielnego wyzwolenia chociażby Warszawy (1 sierpnia - 3 października 1944) "panami szlachcicami" rusofobami pod przywództwem Tadeusza Bór-Komorowskiego (nie powiadomienie o czasie i planach powstania nawet częściom polskich pospolitaków lojalnych związkowi radzieckiemu oraz Anglii - Churchilla i Rosji - Stalina, proszenie i błaganie podczas powstania o pomocy Churchilla i Stalina, haniebna kapitulacja przed hitlerowcami po powstaniu z wnioskiem o przyznaniu statusu branców wojskowych tylko dla żołnierzów armii krajowej i t. d. ) nawet i nie wspominam.
Gdyby nie te "kolchozniki" to przy hitlerowcach polski naród (jako też słowiański) ukończył by pod postacią skóry na garbarskich fotelach lub popiołu jako nawóz albo w lepszym wypadku pachołkami - niewolnikami (odtajniające niemieckie i inne archiwa jednoznacznie o tym mówią - plan "Ost"). Wbij to sobie do pustej główy i przekaż innym.
Tak że nie ci (skrzywdzony pański / unijny / anglosaski pachołek-lizus ta jeszcze ubogi szowinista), kraj którego teraz znany jako walczący metodami gestapo z martwymi, pomnikami, historią jak i z zaproszonymi Unią Europejską migrantami / uchodźcami, z zarozumiałością wspominać o "kołchoźnikach". Tym zachowaniem tylko hańbisz siebie i cały naród swojej narodowości.
~szok szok
2022-08-18 19:20:35
przepisy wewnetrzne angielskie moga roznic sie od europejskich.

szoszon owno wie. tyle moze co wklejac jakies bzdury
~Jędrzej
2022-08-18 19:40:02
Jak widać, wyzywanie z pomówieniem, to jest "wizytówka" niby to "panów szlachciców" (nie mylić z prawdziwymi) ta jeszcze kłamliwych szowinistów.

Jak to jest śmieszne gdy ktoś z pachołeków-lizusów zaoceanicznego chadzieja próbuje kogoś wyzywać szoszonem, starając się podkreślić swoją niby to "wyższość", ta jeszcze z polskomownych skrzywdzono-ubogich szowinistów pomówiaczów prowokatorów, wtenczas gdy sam szoka, przeka i coka. :-)

Oj jak "bogato" pracownik z "czubem" na pożegnanie "odwdzięczył" swoim "trójzębem" niby to "pana szlachcica" (nie mylić z prawdziwym) pseudo "pracodawcę"/ "kierownika" w jego "tyłek". Jak widać, "pan" w gumiakach z wystającą słomą od "zadowolenia" stale szoka i szoka, cały czas. :-)
Nie kompleksuj. Przecież jesteś w wspierającej LGBT części Europy, czyli wśród swoich "tylno-napędzonych". Trochę "tyłek" po boli i przestanie. Gdy się ma wysoki poziom edukacji to dużo się zna / wie. :-)

Tak do "wyjątkowo utalentowanych" forumowiczów prowokatorów, jak widać, i nie dochodzi że czym więcej starają się z kimś "zadierać się", tym jeszcze więcej są "oblane swoimi pomyjami".
Co za łotrowska / podła / uboga mentalność / treść...

Tak trzymajcie.
Niechaj każdy widzi / wie kim /czym jesteście. :-)
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 44.200.137.63

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels