Josephs.Scot

Start po weekendzie
ID: 256812

Witam,
Po weekndzie włożyłem kartę do tachografu i ruszyłem nie wbijając manualnie od kiedy do kiedy mialem pauze i nie zrobiłem kraju rozpoczęcia moje pytanie Co w tej sytuacji zrobić? Wydruk? Jezeli tak to jak opisać?
Dzieki z gory za pomoc.

~Remboool
*.play-internet.pl

Posty (23)

~Remboool
2021-01-18 11:47:16
jak w temacie...
Pan_Ordynator
2021-01-18 11:49:53
Skąd wiesz, że nie zrobiłeś?
Jaki tachograf?
Pan_Ordynator
2021-01-18 11:50:53
Wpis o kraju rozpoczęcia pracy możesz zrobić w każdym momencie w czasie pracy.
~robert2
2021-01-18 11:58:11
Po wlozeniu karty wpis o kraju rozpoczecia robi sie automatycznie. Jak nie zrobiles wpisu manuaknego o pauzie to zrob wydruk z danych pojazdu i opisz bedzie widac ze stales na pauzie tylko na danych z karty nie bedzie
~Remboool
2021-01-18 12:04:04
Dzieki za pomoc Panowie. Tacho VDO.
~Biegły biegacz
2021-01-18 14:56:50
Taki błąd może sporo kosztować.
Wydruk nic nie da bo widać na nim kiedy był robiony i kiedy ruszyles. Więc to strata papieru.

A co trzeba zrobić?
Wpłacić mi na konto 200lln a dostaniesz instrukcje krok po kroku
Pan_Ordynator
2021-01-18 15:08:52
Na wydruku nie widać, kiedy ruszył?
Widać wyraźnie, ale to akurat nieistotne.
PavelSPM
2021-01-18 19:15:19
~Remboool

Ustawod awca dokładnie określił w przepisie (Roz. nr 165/2014., Art. 34., pkt. 7. ) kiedy powinny być wprowadzone w tachograf cyfrowy symbole państw (do dnia 2 lutego 2022 r. - "8230; w których (kierowca) ROZPOCZYNA i KOŃCZY DZIENNY OKRES PRACY", po dniu 2 lutego 2022 r. - "... PO PRZEKROCZENIU GRANICY... RÓWNIEŻ... "). Jeśli w tym czasie ich nie ma, no to logicznie że jest naruszenie przepisu (nie zależnie od tego czy są oni wprowadzone w innym czasie), i jak wynik - kara.

Programy kontrolujące pracę i odpoczynku kierowców (te instalowane na komputerze) liczą pracowniczą zmiane od chwili zrobienia wpisu o kraju rozpoczęcia do wpisu kraju zakończenia. W przypadku braku takich wpisów, pracownicza zmiana jest liczona od chwili wpisu aktywności ("młotki", "koperta" czy rejestracji "jazda") do wpisu "łóżka" (co najmniej 9 godzin odpoczynku) , ale oczywiście wyświetla się też naruszenie o braku wpisów o kraju rozpoczęcia / zakończenia.

Za nie zrobienie wpisu kraj rozpoczęcia i/lub zakończenia pracy od 6 czerwca 2018 r. już nawet w Polsce nakładają kary kierowcom.

Fakt jakiegokolwiek źle wykonanego gdziekolwiek wpisu (nie w czas i nie tam gdzie powinien być zrobiony) w praktyce kontrolnej interpretuje się jako nieobecny (brakujący) wpis w zobowiązującym czasie i miejscu.

Co najmniej, wszystkie swoje czynności (jazda, inna praca, dyspozycja / dyżur, przerwa / odpoczynek), wykonujące nawet podczas pracy w innym charakterze niż praca kierowcy, w okresie bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni, kierowca musi mieć zaznaczonymi w sposób nieprzerwany (Roz. nr 165/2014. Art. 36). Jak to kierowca przedstawi przy kontroli (za pomocą wpisu manualnego, zaświadczań działalności (tak zwanych "urlopówek"), wydruków, wykresówek (nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej) lub wszelkich innych dokumentów pomocniczych) to już jego wybór.

-2

~Ordynator jest jeden!
2021-01-18 19:17:46
Kołchożnik odpalił.

1

~ja wohl?
2021-01-18 19:35:02
szo szo?

1

PavelSPM
2021-01-18 20:33:28
~Remboool

Rozporz ądzenie nr 165/2014.

Art. 34. Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek.
1. Kierowcy STOSUJĄ WYKRESÓWKI lub KARTY kierowcy W każdym DNIU, W KTÓRYM PROWADZĄ POJAZD, począwszy od przejęcia pojazdu. NIE WYJMUJE SIĘ wykresówki ani KARTY KIEROWCY z urządzenia rejestrującego PRZED ZAKOŃCZENIEM DZIENNEGO OKRESU PRACY, chyba że jej WYJĘCIE jest DOPUSZCZALNE z innych powodów.
3. Jeżeli W WYNIKU ODDALENIA się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii) "inna praca", (iii) "okresy gotowości" oraz (iv) przerwy, ODPOCZYNEK, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie :
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy - wprowadza się na kartę kierowcy PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie NIE NAKŁADAJĄ na kierowców OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA FORMULARZY potwierdzających ich CZYNNOŚCI w trakcie ODDALENIA się od pojazdu.

Art. 36. Zapisy przechowywane przez kierowcę.
2. Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, musi być w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i) swoją kartę kierowcy;
(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni) zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020;
(iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w ppkt (ii), w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w tachograf a*alogowy.
3. Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 POPRZEZ a*alizę WYKRESÓWEK, WYŚWIETLONYCH, WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH DANYCH zapisanych przez tachograf NA KARCIE kierowcy, LUB w przypadku ich braku, WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH, usprawiedliwiających nieprzestrzeganie przepisów, jak określono między innymi w art. 29 ust. 2 i w art. 37 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

-2

~Ordynator orginał!
2021-01-18 20:35:29
Ychmmmm, szoszo dochodzi.

1

PavelSPM
2021-01-18 21:18:27
~Remboool

Najgors zy dla pracownika doradca to jest przełożony, kierownik i pracodawca, ta jeszcze zawoalowany. :-)

-2

~ja wohl?
2021-01-18 21:25:26
a ja uwazam ze szoszon.

1

PavelSPM
2021-01-18 21:41:01
~Remboool

USTAWA o transporcie drogowym.
Załącznik nr 1
(ART. 92 UST. 1 USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM1)
7. 12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni - za każdy dzień 100 zł. 2. 23 BPN
Załącznik nr 3
(ART. 92A UST. 1 USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM1)
6. 3. 8. Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy - za każdy wpis 50 zł. 2. 17 BPN

-2

~ja wohl?
2021-01-18 21:52:46
bredzisz szo szo

1

PavelSPM
2021-01-18 22:48:06
~Remboool

Istniej e oznaczenie czynności (wpisane ręcznie podczas wpisu manualnego i/lub automatycznie przy omijaniu wpisu manualnego) piktogramem "?" (nieznana aktywność) obecność którego w pamięci KK i tachografu cyfrowego można wytłumaczyć przy kontroli wyjaśnieniem różnymi sposobami, w tym i za pomocą nadania zaświadczania działalności, tak zwanej "urlopówki" (jak przykład, inne sposoby - nadanie wykresówek, wydruków, nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej).

Zaświadczanie o działalności (tak zwana "urlopówka") prawie już odeszło od praktycznego stosowania w praktyce ale niektóre wyjątkowo "utalentowane" niby to "przewoźnicy" i "kierowcy" (nie mylić z prawdziwymi) tak do końca i nie znają dla czego ono jest przeznaczone (oprócz potwierdzenia urlopu / odpoczynku) i jak w pełnej mierze im można skorystać się.
W zaświadczaniu o działalności, na potrzebny okres czasu, też można zaznaczyć wszystkie istniejące działalności po kolei w sposób nieprzerwany, tak samo jak i przy wpisie manualnym w tachografie.
Jak przykład:

ZAŚWIAD CZENIE O DZIAŁALNOŚCI
...
w okresie:
12. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-16-10-2020
13 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
14 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
w okresie:
15. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
16 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok : 12:00-19-10-2020
17 . wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
w okresie:
18. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 12:00-19-10-2020
19 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
20 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
w okresie:
21. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
22 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
23 . wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
w okresie:
24. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
25 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-20-10-2020
26 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
i t. d. (w miarę potrzeby)...
27. Miejscowość: "xxxxx" Data: "xx. xx. xx"
Podpis przełożonego: "@"
28. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionych okresach nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
29. Miejscowość: "xxxxxxxxx" Data: "xx. xx. xx"
Podpis kierowcy: "@"
...

Właśnie od tego, że to zaznaczenie wszystkiego wymaga czasu (jest nudnym zajęciem), odpowiedzialne za transport w firmach (przełożone) podczas wypisywania zaświadczania o działalności na cały potrzebny okres czasu z reguły zaznaczają go tylko jako - "X" miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (z tego pochodzi ta, przewodząca niektórych w błąd, nazwa - "urlopówka") i całkiem nie przejmują się tamtym bo "kierowcy" i tak to podpisują, zaniżając sami sobie zarobki i/lub odpoczynki (dzienne i/lub tygodniowe).

-2

~kiero
2021-01-19 01:02:39
szoszon jaki jest sens twoich wpisów?

2

~//~
2021-01-19 01:27:48
Jak to jest śmieszne gdy jakieś skrzywdzone szoszonami, w wyniku "odwdzięczenia" ukraińcami za stosunek do nich jak do bydła, próbują kogoś wyzywać SZO-kaniem wtenczas jak sami PRZE-ką i CO-ką. Stale demonstrowanie nabytej umiejętności SZO-kać, hańby nie unika.
Chamstwo, ta jeszcze z kłamstwem, ani jak nie kompensuje niskiego poziomu wychowania, rozwoju, wykształcenia, edukacji i kultury. :-)

-2

~kiero
2021-01-19 04:50:35
Szoszon gdzie jest sens twoich wpisów?

3

~robert2
2021-01-19 09:44:35
Szoszon jest niereformowlny. W zeszlym tyg mial wyjasnione czemu jest szoszonem a on non stop o szokaniu i cokaniu

3

Pan_Ordynator
2021-01-19 10:17:14
Nie wszystko dociera do świadomosci Pawła SPM
~//~
2021-01-19 21:09:15
A jeszcze coś, skrzywdzone szoszonami (ukraińcami i/lub północnoamerykańskim i indianami), kłamliwego, śmiesznego i głupiego PRZE-kniecie i/lub CO-kniecie albo chociaż SZO-kniecie, PRZEcież potraficie, CO?
Rozśmieszcie publiczność. :-)

1

Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.236.234.223

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels