REKLAMA

ADR Kurs w Błoniu k. Warszwy
ID: 198475

UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Wszyscy uczestnicy w cenie kursu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji ADR Tool 2017!!!

ADR ADVISER zaprasza w GRUDNIU na kurs ADR dla kierowców:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
planowana data rozpoczęcia kursu 01 grudnia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 03 grudnia 2018 roku
egzamin po kursie podstawowym w dniu 03 grudnia 2018 roku od godz. 17:00

oraz

kur s specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
planowan a data rozpoczęcia kursu 03 grudnia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 05grudnia 2018 roku
egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 05 grudnia 2018 roku od godz. 17:00

zgłoszenia drogą e-mail: dgsa@adr-adviser. pl, lub telefonicznie

WAŻ NE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
Zapraszamy
Szczeg óły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Na hasło etransport 10% rabatu

Posty (50)

ADR-ADVISER
2016-11-15 11:13:24
W pierwszy weekend GRUDNIA 2016 roku zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (3 - 5 grudnia)
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (6 - 7 grudnia)

EGZAMINY - 5 i 7 grudnia 2016 roku.
Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2016-12-09 20:49:01
W przerwie świątecznej 2016/2017 roku zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (27 - 30 grudnia)
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (30 grudnia i 2 styczna 2017)

EGZAMINY - 02 stycznia 2017 roku.
Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-01-02 13:32:33
W NOWYM 2017 ROKU zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (14 - 16 stycznia 2017) z Egzaminem 16 stycznia po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (17 - 18 stycznia 2017) z Egzaminem 18 stycznia po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-01-23 08:21:59
Pierwszy weekend lutego 2017 ROKU zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (4-6 lutego 2017) z Egzaminem 6 lutego po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (6-8 lutego 2017) z Egzaminem 8 lutego po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-02-14 09:17:41
Pierwszy weekend marca 2017 ROKU zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (4-6 marca 2017) z Egzaminem 6 marca po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (6-8 marca 2017) z Egzaminem 8 marca po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-03-16 15:18:21
Pierwszy weekend kwietnia 2017 ROKU zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (1 -3 kwietnia 2017) z Egzaminem 3 kwietnia po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (3 - 5 kwietnia 2017) z Egzaminem 5 kwietnia po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76 lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-04-18 09:17:01
weekend MAJOWY - zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (29 kwietnia 1 maja 2017) z Egzaminem 02 maja po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach ( 1 - 2 maja 2017) z Egzaminem 02 maja po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-05-15 09:04:50
Pierwszy weekend czerwca- w dniach 03 - 07 czerwca zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (03 - 05 czerwca 2017) z Egzaminem 05 czerwca po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach ( 05 - 07 czerwca 2017) z Egzaminem 07 czerwca po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-06-19 08:13:52
Pierwszy weekend LIPCA- w dniach 01 - 05 lipca zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (01 - 03 lipca 2017) z Egzaminem 03 lipca po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach ( 03 - 05 lipca 2017) z Egzaminem 05 lipca po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
ADR-ADVISER
2017-07-14 10:39:52
Pierwszy weekend SIERPNIA- w dniach 05 - 09 SIERPNIA zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (05 - 07 sierpnia 2017) z Egzaminem 07 sierpnia po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach ( 07 - 09 sierpnia 2017) z Egzaminem 09 sierpnia po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-08-22 09:08:45
Pierwszy weekend WRZEŚNIA- w dniach 02 - 06 WRZEŚNIA zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (02 - 04 WRZEŚNIA 2017) z Egzaminem 04 WRZEŚNIA po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (04 - 06 WRZEŚNIA 2017) z Egzaminem 06 WRZEŚNIA po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-09-20 15:57:05
Kolejny kurs dla kierowców przewożących lub chcących przewozić towary niebezpieczne:

w pierwszy weekend PAŹDZIERNIKA - w dniach 07 - 11 Października zapraszam na kurs ADR dla Kierowców:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (07 - 09 Października 2017) z Egzaminem 09 października po zajęciach i
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (09 - 11 października 2017) z Egzaminem 11 października po zajęciach.

Zapisy telefonicznie 603-334-790, 884-74-75-76
lub online: www. adr-adviser. pl

ZAPRASZAM, dla użytkowników portalu etransport. pl, rabat 10%
ADR-ADVISER
2017-10-10 14:13:22
Uprzejmie informuję, że w Październiku w dniach 28 8211; 30 ADR ADVISER organizuje dodatkowy podstawowy KURS ADR
Zapraszam wszystkich chętnych.

PAŹDZIERNIK 2017 - KURS ADR 8211; PODSTAWOWY

W dniach 28-30 października, zapraszam do Błonia na następujące kursy ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:

Ku rs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 8211; zajęcia 28-30 października, egzamin 30. X po zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
ADR-ADVISER
2017-10-12 11:14:28
Uprzejmie informuję, że w Październiku w dniach 21 - 23 października ADR ADVISER organizuje w BŁONIU dodatkowy podstawowy KURS ADR
Zapraszam wszystkich chętnych.

PAŹDZIERNIK 2017 - KURS ADR PODSTAWOWY

W dniach 21-23 października, zapraszam do Błonia na następujące kursy ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:

Ku rs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : zajęcia 21-23 października, egzamin 23 X po zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
ADR-ADVISER
2017-10-23 13:09:53
Uprzejmie informuję, że w najbliższy weekend w dniach 28 - 30 października ADR ADVISER organizuje w Błoniu dodatkowy podstawowy KURS ADR
Zapraszam wszystkich chętnych.

KURS ADR PODSTAWOWY

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : zajęcia 28 - 30 października, egzamin 30 X po zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
ADR-ADVISER
2017-11-02 16:29:20
Uprzejmie informuję, że w weekend w dniach 11 - 13 listopada ADR ADVISER organizuje w Błoniu podstawowy KURS ADR
Zapraszam wszystkich chętnych.

KURS ADR PODSTAWOWY

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : zajęcia 11 - 13 listopada z egzaminem 13-tego litopada po zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
Oren
2017-11-04 08:43:52
Pytanie nie tyle o kurs, tylko co dalej? Poszukuje Mapy drogowej Europy z oznaczeniami ADR moze panstwo cos doradzicie? Bo kurs kursem idzie sie wyszkolic ale potem siadaj i placz :)
ADR-ADVISER
2017-11-06 09:17:58
Oren, proszę o kontakt na priv lub telefon. Zapraszam na pewno pomogę. Pozdrawiam Jacek

2

ADR-ADVISER
2017-11-21 10:27:49
Uprzejmie informuję, że w weekend w dniach 02 - 06 grudnia ADR ADVISER organizuje w Błoniu podstawowy KURS ADR oraz kurs specjalistyczny w CYSTERNACH
Zaprasza m wszystkich chętnych.

KURS ADR PODSTAWOWY

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : zajęcia 02-04 GRUDNIA z egzaminem 04 grudnia zajęciach
o godz. 17. 00 oraz
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach : zajęcia 04 - 06 GRUDNIA z egzaminem 06 grudnia zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu

1

ADR-ADVISER
2017-12-12 09:25:59
KURS ADR W PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ
27 - 30 grudnia ADR ADVISER organizuje w Błoniu KURS ADR

Kurs PODSTAWOWY w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : zajęcia 27-30 GRUDNIA z egzaminem 30 grudnia zajęciach
o godz. 14. 00.

A 30 grudnia i 02 stycznia 2018 - Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w CYSTERNACH z egzaminem 02 stycznia 2018 po zajęciach o godz. 17. 00

Zapisy tel. 603-334-790, 884-74-75-76 lub online na: www. adr-adviser. pl

Zapraszam
Waż ne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-01-08 11:23:19
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 13 stycznia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 15 stycznia 2018 roku

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 15 stycznia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 17 stycznia 2018 roku

Egzamin po kursie podstawowym w dniu 15 stycznia 2018 roku od godz. 17:00,
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 17 stycznia 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790

Zapra szam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-01-22 08:53:11
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 03 lutego 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 05 lutego 2018 roku
Egzamin po kursie podstawowym w dniu 05 lutego 2018 roku od godz. 17:00,

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 05 lutego 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 07 lutego 2018 roku
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 05 lutego 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790

Zapra szam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-02-12 14:36:16
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 03 marca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 05 marca 2018 roku
Egzamin po kursie podstawowym w dniu 05 marca 2018 roku od godz. 17:00,

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 05 marca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 07 marca 2018 roku
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 05 marca 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Zapr aszam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-03-20 11:57:50
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 14 kwietnia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 16 kwietnia 2018 roku
Egzamin po kursie podstawowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku od godz. 17:00,

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 16 kwietnia 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 18 kwietnia 2018 roku
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 18 kwietnia 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Zapr aszam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-05-02 07:52:21
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 05 maja 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 07 maja 2018 roku
Egzamin po kursie podstawowym w dniu 07 maja 2018 roku od godz. 17:00,

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 08 maja 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 09 maja 2018 roku
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 09 maja 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Zapr aszam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-05-28 10:14:43
ADR ADVISER zaprasza do Błonia na kurs ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
1) kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
planowana data rozpoczęcia kursu 02 czerwca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 04 czerwca 2018 roku
Egzamin po kursie podstawowym w dniu 04 czerwca 2018 roku od godz. 17:00,

2) kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
planowana data rozpoczęcia kursu 05 czerwca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 06 czerwca 2018 roku
Egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 06 czerwca 2018 roku od godz. 17:00,

Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Zapr aszam
Ważne! Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-06-22 07:45:53
ADR ADVISER zaprasza w lipcu na kurs ADR dla kierowców:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
planowana data rozpoczęcia kursu 07 lipca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 09 lipca 2018 roku
egzamin po kursie podstawowym w dniu 09 lipca 2018 roku od godz. 17:00

oraz

kur s specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
planowan a data rozpoczęcia kursu 10 lipca 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 11 lipca 2018 roku
egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 11 lipca 2018 roku od godz. 17:00

zgłoszenia drogą email: dgsa@adr-adviser. pl, lub telefonicznie

WAŻ NE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
Zapraszamy
Szczeg óły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Na hasło etransport 10% rabatu

1

ADR-ADVISER
2018-07-02 09:19:54
UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Wszyscy uczestnicy w cenie kursu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji ADR Tool 2017!!!
Niezwykle cenna aplikacja przydatna w pracy każdego kierowcy ADR.

Zapraszam ADR ADVISER

1

ADR-ADVISER
2018-08-22 10:56:37
UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Wszyscy uczestnicy w cenie kursu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji ADR Tool 2017!!!

ADR ADVISER zaprasza we WRZEŚNIU na kurs ADR dla kierowców:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
planowana data rozpoczęcia kursu 08 września 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 10 września 2018 roku
egzamin po kursie podstawowym w dniu 10 września 2018 roku od godz. 17:00

oraz

kur s specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
planowan a data rozpoczęcia kursu 10 września 2018 roku
planowana data zakończenia kursu 12 września 2018 roku
egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 12 września 2018 roku od godz. 17:00

zgłoszenia drogą e-mail: dgsa@adr-adviser. pl, lub telefonicznie

WAŻ NE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
Zapraszamy
Szczeg óły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Na hasło etransport 10% rabatu
ADR-ADVISER
2018-11-14 14:19:32
UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Wszyscy uczestnicy w cenie kursu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji ADR Tool 2017!!!

ADR ADVISER zaprasza w GRUDNIU na kurs ADR dla kierowców:

kurs podstawowy 01 - 03 grudnia 2018
egzamin po kursie podstawowym w dniu 03 grudnia 2018 roku od godz. 17:00
oraz
kurs specjalistyczny w cysternach 04-05 grudnia 2018 z egzaminem 5 grudnia po zajęciach
zgłoszeni a drogą e-mail: dgsa@adr-adviser. pl, lub telefonicznie
Zapra szamy
Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Na hasło etransport 10% rabatu
REKLAMA
Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce