Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Botm.info

Partner etransport.pl - Botm.info

BOTM.info to marka związana i kojarzona z transportem drogowym. Poprzez wieloletnie doświadczenie, doskonale znamy się na tym co robimy, a codzienna praca sprawia nam ogromną satysfakcję. Kompetencje poszczególnych osób tworzących nasz zespół uzupełniają się w taki sposób, że razem jesteśmy w stanie skutecznie pracować w obszarach: administracji, techniki samochodowej, przepisów transportowych i ruchu drogowego, prawa pracy, BHP oraz przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie administrowania kadrami - począwszy od prowadzenia akt osobowych, poprzez rozliczenia płac i czasu pracy kierowców, obsługę zgłoszeń ZUS, US i PEFRON - kończąc różnych, zewnętrznych dofinansowaniach. Prowadzimy też samodzielny ośrodek szkoleniowy wpisany do właściwych rejestrów państwowych, który oferuje między innymi szkolenia: ADR, „kod 95”, CKZ i wiele innych związanych z transportem drogowym.
Nasi klienci to głównie osoby i podmioty związane zawodowo z przewozami drogowymi i poważnie traktujące swoją profesję. Preferujemy i promujemy projakościowy model działania tak, by służby kontrolne można było traktować jako partnerów a nie przeciwników w prowadzeniu biznesu.

www.botm.info.pl

Artykuły partnera

Nowy obowiązek i konsekwencje finansowe
Nowy obowiązek i konsekwencje finansowe
2022-05-15
Każdy przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe, któremu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał starosta, natomiast licencję wspólnotową wydał GITD, ma obowiązek zgłoszenia do posiadanego zezwolenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych zarówno w krajowym jak i międzynarodowym transporcie drogowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 roku.
Wchodzą kolejne zmiany Pakietu Mobilności
Wchodzą kolejne zmiany Pakietu Mobilności
2022-02-20
21 lutego zaczęły obowiązywać zmiany w prawie transportowym. Z informacji dostępnych w ogólnopolskich mediach branżowych wynikają głównie dwa główne tematy.
Instrukcja dokonywania wpisów przekroczenia granicy
Instrukcja dokonywania wpisów przekroczenia granicy
2022-02-01
Od dnia 2 lutego 2022 roku przekroczenie granicy państwa wspólnotowego, wiąże się z nowymi obowiązkami. W związku z tym, że przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie na właściwy sposób postępowania, w ostatnich dniach wśród kierowców rozgorzała dyskusja i w przestrzeni publicznej można spotkać wiele różnych opinii na temat dokonywania wpisu w tachografie.
Używanie tachografu i zatrzymanie prawa jazdy
Używanie tachografu i zatrzymanie prawa jazdy
2022-01-17
W związku z bardzo licznymi doniesieniami dotyczącymi incydentów zatrzymywania prawa jazdy kierowcom zawodowym, wszyscy przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe powinni zwrócić szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie obowiązku używania tachografu w każdym przypadku, kiedy pojazd jest w taki tachograf wyposażony.
Był to niezwykle trudny rok
Był to niezwykle trudny rok
2021-12-31
Rok 2021 już bezpowrotnie zbliża się ku końcowi. Był to przede wszystkim kolejny rok pandemii i ograniczeń. Miało też miejsce wiele wypadków, które wywarły wpływ nie tylko na nasze postrzeganie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również przyczyniło się do zmian w prawie.
Pakiet Mobilności będzie wzbudzał emocje jeszcze przez kilka najbliższych lat
Pakiet Mobilności będzie wzbudzał emocje jeszcze przez kilka najbliższych lat
2021-11-14
To efekt stopniowego wprowadzania nowych uregulowań w transporcie drogowym. W Polsce obecnie procedowany jest projekt zmian do ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców w wersji jaka została opublikowana 29 lipca 2021 roku.
Czym jest i kto będzie musiał ją mieć?
Czym jest i kto będzie musiał ją mieć?
2021-11-12
Szczegółowe informacje na temat karty kwalifikacji kierowcy znajdziecie w eksperckim materiale Mariusza Bukowskiego z BOTM.info.
Rok 2020 w transporcie niewątpliwie przejdzie do historii
Rok 2020 w transporcie niewątpliwie przejdzie do historii
2020-12-25
Już z dzisiejszej perspektywy wydaje się być to zupełnie oczywistym. Jaki ten rok był dla ludzi związanych z transportem drogowym? Czy jako branża straciliśmy, czy może paradoksalnie zakończyliśmy go z zyskiem – i może niekoniecznie w wymiarze materialnym?
Polscy kierowcy zawodowi mogą być spokojni?
Polscy kierowcy zawodowi mogą być spokojni?
2020-06-09
W dniu 3 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2020/C 183 I/01) ukazały się informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
Problem będą mieli nie tylko kierowcy, ale też kontrolujący
Problem będą mieli nie tylko kierowcy, ale też kontrolujący
2020-05-30
Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami instytucji unijnych, w dniu 27 maja ukazało się rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2020/698 ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią Covid-19.
Ułatwienia dla kierowców zatwierdzone
Ułatwienia dla kierowców zatwierdzone
2020-05-22
Instytucje Unii Europejskiej zakończyły procedowanie nad pakietem tymczasowych środków umożliwiających przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym. Głosowanie Rady w sprawie obu rozporządzeń odbyło się w drodze procedury pisemnej, która została zakończona w dniu 20 maja 2020 roku. Parlament Europejski głosował w dniu 15 maja 2020 r.
Polski rząd zdecyduje się wdrożyć planowane ułatwienia dla transportu?
Polski rząd zdecyduje się wdrożyć planowane ułatwienia dla transportu?
2020-05-18
Prace w instytucjach UE nad zmianami w prawie transportowym idą pełną parą i w bardzo szybkim tempie. W dniu 29 kwietnia b.r. Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w kilkunastu unijnych regulacjach, w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19.
Nowe regulacje, obowiązki i terminy ważne dla kierowców
Nowe regulacje, obowiązki i terminy ważne dla kierowców
2020-05-13
Rada uzgadnia swoje stanowisko w sprawie środków pomocy w transporcie.
Aplikacja nowym must have kierowcy międzynarodowego?
Aplikacja nowym must have kierowcy międzynarodowego?
2020-05-09
Nie da się ukryć tego, że epidemia (COVID 19) zmienia nasz świat, jednak zauważalny jest też ogromny postęp technologiczny, który ogólnie rzecz ujmując dotyczy funkcjonowania w świecie on-line. Covid -19 sparaliżował chwilowo przemysł, handel i usługi i aby złagodzić skutki tego stanu rzeczy, w krajowych i międzynarodowych instytucjach podejmowane są różne środki zapobiegawcze.
Istnieją nieścisłości dotyczące wprowadzonych odstępstw czasu jazdy
Istnieją nieścisłości dotyczące wprowadzonych odstępstw czasu jazdy
2020-05-05
Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie z dnia 17 kwietnia 2020 roku zamieszczonym na rządowej stronie internetowej GOV.PL informuje, że aktualnie obowiązujące odstępstwo dotyczące stosowania przepisów Rozporządzenia nr 561/2006 wprowadzono działając na podstawie art. 14 ust. 1, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.