REKLAMA

Remont nawierzchni DK1 w Pszczynie
Utworzona: 2017-10-11

W dniach 11-14 października 2017 roku planowany jest remont nawierzchni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w okresie 11-14 października 2017 r. wystąpią duże utrudnienia w ruchu w związku z planowanymi pracami remontowymi nawierzchni DK1 w Pszczynie na jezdni w kierunku Katowic, odcinek od skrzyżowania z ul. Bieruńską DW-931 do węzła z DW-935 (bez węzła) km 582+558 – 583+018.

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę górnych warstw bitumicznych na przedmiotowym odcinku. W celu zminimalizowania uciążliwości wywołanych planowanymi pracami, roboty remontowe prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych tj. od godz. 18.00 do 05.00, jednakże z uwagi na konieczność zachowania ciągu technologicznego wyjątkowo w dniach 12.10.2017 (czwartek) oraz 14.10.2017 (sobota) prace prowadzone będą również w ciągu dnia tj. od godz. 5.00 do godz.16.00.

W związku z przewidywanymi utrudnieniami w ruchu w okresie od 11 do 14 października br. podróżującym w w/w dniach w godzinach, tj. od 5.00 do 18.00 drogą krajową nr 1 przez Pszczynę w kierunku Katowic, Częstochowy i Łodzi, zaleca się wybieranie tras alternatywnych.

Kierowców poruszających się tym odcinkiem drogi krajowej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych