REKLAMA

Autobusy pod lupą
Utworzona: 2017-06-19

W związku ze stwierdzonymi usterkami inspektorzy zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych.

Wytypowane do kontroli autobusy 23 autobusy należące do 8 różnych przewoźników drogowych skierowane zostały na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy WITD Bydgoszcz stwierdzili:
- nadmierne różnice sił hamowania kół tej samej osi; przy wartości dopuszczalnej 30% różnice wynosiły nawet ponad 60%,
- nadmierne zużycie bieżnika opon oraz różną rzeźbę bieżnika opon kół tej samej osi,
- pęknięte mocowania siedzeń,
- nadmierną korozję konstrukcji nośnej,
- przekroczony dopuszczalny stopień zadymienia spalin; przy wartości dopuszczalnej 3,0 m-1 zmierzony dymomierzem stopień zadymienia spalin wyniósł 4,27 m-1.

W związku ze stwierdzonymi usterkami inspektorzy zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych. Ponadto, w wyniku stwierdzonych usterek zakwalifikowanych jako stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska naturalnego, w 2 przypadkach wydali zakaz dalszej jazdy.

Źródło: WITD Bydgoszcz
Do ulubionych