Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Specyfikacja techniczna reklam

UWAGA!!! Kreacje mogą byc dostarczane w postaci Kodu Emisyjnego
Artykuł prasowy

 1. Artykuł składa się z tytułu, nagłówka i pełnego tekstu artykułu - są to elementy wymagane
 2. Maksymalna ilość znaków w tytule - 60, w nagłówku - 200
 3. Grafiki/zdjęcia mogą być dołączone jako galeria
 4. Tekst musi byc dostarczony w formie pliku DOC lub RTF
 5. Wewnątrz artykułu niedopuszczalne są technologie JavaScript oraz animacje SWF

Fotografia do artykułu prasowego:

 1. Format: JPG/PNG/GIF
 2. Fotografia w orientacji poziomej.
 3. Rozmiar dłuższego boku zdjęcia/grafiki powyżej 1200px

Artykuł sponsorowany

 1. Artykuł składa się z tytułu, nagłówka i pełnego tekstu artykułu - są to elementy wymagane
 2. Maksymalna ilość znaków w tytule - 60, w nagłówku - 200
 3. Grafiki mogą być dołączone jako galeria lub zagnieżdżone wewnątrz pełnego tekstu
 4. Ciężar grafik, które mają być zagnieżdżone wewnątrz pełnego tekstu nie może przekraczać 100kB
 5. Tekst musi byc dostarczony w formi pliku DOC lub RTF
 6. Wewnątrz artykułu niedopuszczalne są technologie JavaScript oraz animacje SWF

Baner responsywny

 1. Baner to jeden plik graficzny w formacie: gif / jpg / png
 2. W rozmiarze dostosowanym do przeznaczonej lokalizacji

Baner do newslettera

 1. Baner to jeden plik graficzny w formacie: gif / jpg / png
 2. Technologie FLASH czy JavaScript są niedopuszczalne

Kod emisyjny

 1. Kod JavaScript lub <iframe> wyświetlający kreację graficzną
 2. W rozmiarze dostosowanym do przeznaczonej lokalizacji
 3. Prosimy o sprawdzenie jak kod emisyjny zachowuje się na urządzeniach mobilnych

Sponsorowane ogłoszenie Pracy lub Giełdy

 1. Jeden plik HTML zawierający wszystkie niezbędne teksty i odnośniki do grafik
 2. Pliki graficzne zagnieżdżone w tym samym katalogu lub katalogu podrzędnym
 3. Kodowanie znaków pliku HTML: ISO-8859-2
 4. Style CSS zagnieżdżone wewnątrz kodu HTML jako <style>
 5. Maksymalny ciężar grafik: 200 KB
 6. Całość spakowana do jednego pliku ZIP lub RAR
 7. Niedopuszczalne są technologie VML, JavaScript, animacje SWF oraz pliki HTML generowane z MS Office
 8. Tytuł musi być zawarty pomiędzy znacznikami <title>Tytuł ogłoszenia</title>

Emailing dedykowany

Uwaga:

 1. Materiały do wysylki należy dostarczyć co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wysyłki.
 2. Niemożliwe jest wysyłanie materiału z adresem email kienta jako nadawcy
 3. Test wysyłki jest odpłatny - 50PLN

Specyfikacja techniczna:
 1. Jeden plik HTML zawierający wszystkie niezbędne teksty i odnośniki do grafik
 2. Wykonanie w technologii HTML 4.01 lub XHTML 1.0 koniecznie Strict
 3. Kodowanie znaków pliku HTML: ISO-8859-2
 4. Maksymalna szerokość: 600 px
 5. Style CSS zagnieżdżone w pliku HTML. Preferowany sposób osadzania styli: tzw. inline style
 6. Pliki graficzne zagnieżdżone w tym samym katalogu lub katalogu podrzędnym
 7. Kod HTML dla plikow graficznych: <img src="plik.jpg" /> - bez ścieżki dostępowej
 8. Maksymalny ciężar grafik: 100 KB
 9. Całość spakowana do jednego pliku ZIP lub RAR
 10. Niedopuszczalne są technologie VML, JavaScript, animacje SWF oraz pliki HTML generowane z MS Office
 11. Tytuł, z jakim ma być wysłany materiał, musi być zawarty pomiędzy znacznikami <title>Tytuł mailingu</title>

Wyjątki dla współpracy partnerskiej/ wymiany barterowej

 1. Wszystkie grafiki powinny być pobierane z serwera zlecającego
 2.    np. <img src="http://<scieżka dostępu do pliku na serwerze partnera>/plik.jpg" />

Wizytówka

 1. Jeden plik HTML zawierający wszystkie niezbędne teksty i odnośniki do grafik
 2. Pliki graficzne zagnieżdżone w tym samym katalogu lub katalogu podrzędnym
 3. Kodowanie znaków pliku HTML: ISO-8859-2
 4. Responsywność - szerokość wizytówki musi się dostosować do szerokości jej kontenera
 5. Style zagnieżdżone wewnątrz znaczników HTML np. <td style="color:#000">Tekst przykładowy</td>
 6. Maksymalny ciężar grafik: 200 KB
 7. Całość spakowana do jednego pliku ZIP lub RAR
 8. Niedopuszczalne są technologie VML, JavaScript, animacje SWF oraz pliki HTML generowane z MS Office

Logotyp - jako baner rotacyjny

 1. Logotyp firmy na białym tle
 2. Rozmiar max. - 300x100px
 3. Grafika bez ramek
 4. Grafika bez marginesów (przycięta w poziomie i w pionie do konturów logotypu)
 5. Format pliku - gif / jpg / png
 6. Ciężar max 30kB;

Właściciel portalu:

Novemedia Ltd

kontakt:

reklama(et)etransport.pl

Oferta reklamowa