REKLAMA

VIGGEN - Kancelaria Prawna

Partner etransport.pl - VIGGEN - Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna Viggen s.c. specjalizuje się od 7 lat w obsłudze prawnej firm transportowych w szerokim rozumieniu. Nasz zespół tworzą prawnicy specjaliści z zakresu prawa transportowego, prawa pracy oraz dziedzin z nimi połączonych w wykonywaniu zawodu przewoźnika. Zapewniamy pełne zastępstwo procesowe.

Współpraca z naszą wyspecjalizowaną Kancelarią zapewni Państwa przedsiębiorstwu bezpieczeństwo w wykonywaniu zawodu przewoźnika, które będzie procentowało na lata.
Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz profesjonalizm w wykonywaniu zleconych nam usług.

Od innych różnimy się wszystkim !


www.kancelariaprawnaviggen.pl
www.jazdaprawna.pl
www.lextrans24.pl

www.kancelariaprawnaviggen.pl

Artykuły partnera

Odpoczynek kierowcy. Co oznacza?
Odpoczynek kierowcy. Co oznacza?
2016-08-19
Definicja odpoczynku zawarta w rozporządzeniu 561/2006 WE została oparta na dwóch podstawowych założeniach, iż odpoczynek musi być „nieprzerwany” oraz że w czasie jego odbioru kierowca musi „swobodnie dysponować własnym czasem”.
czytana
7505 razy
Wyjątki w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
Wyjątki w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
2016-08-12
Odstępstwa od reguły w tej kwestii zostały omówione na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.
czytana
6635 razy
Sędzia u prokuratora za ryczałty noclegowe
Sędzia u "prokuratora" za ryczałty noclegowe
2016-04-09
5 kwietnia 2016 r. przedsiębiorca transportowy z Małopolski złożył precedensowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk przeciwko pani sędzi Sądu Pracy w Chrzanowie, która zdaniem przewoźnika nielegalnie zasądziła wobec jego przedsiębiorstwa wypłatę ryczałtów noclegowych.
czytana
4952 razy
Sądy zaczynają rozumieć istotę ryczałtów noclegowych
Sądy zaczynają rozumieć istotę ryczałtów noclegowych
2016-02-08
Przeczytacie o tym w uzasadnieniu kolejnego wyroku wydanego przez Sąd Pracy w Będzinie (IV P/266/14), oddalającego roszczenie kierowcy o wypłatę ryczałtów noclegowych z tytułu podróży służbowej.
czytana
6335 razy
Zatrudnienie skazanych kierowców
Zatrudnienie skazanych kierowców
2016-01-28
Zagadnienie zatrudnienia w firmach transportowych kierowców skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym na przestrzeni lat ulegało ewolucji. Było tak zarówno za sprawą ustawodawstwa krajowego, jak normotwórczych poczynań legislatora międzynarodowego.
czytana
4354 razy
Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych
Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych
2015-12-29
Wyrok zapadł w dniu 18.12.2015 roku przed Sądem Rejonowym w Słupsku – V Wydział Pracy i Ubezpieczeń społecznych w sprawie o sygnaturze V P 6/15.
czytana
5029 razy
Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą?
Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą?
2015-10-14
Kierowca uległ wypadkowi lub zachorował za granicą. Jak w takim wypadku uzyskać zwrot kosztów leczenia?
czytana
3688 razy
Zasady odbioru odpoczynku tygodniowego
Zasady odbioru odpoczynku tygodniowego
2015-09-21
Opracowanie poświęcone „tygodniowemu odpoczynkowi”, a konkretnie zasadom odbioru odpoczynku tygodniowego po odcinku trwającym nie dłużej niż 6 x 24 godziny w świetle uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.
czytana
9165 razy
Sąd w Katowicach oddalił powództwo kierowcy o ryczałty noclegowe
Sąd w Katowicach oddalił powództwo kierowcy o ryczałty noclegowe
2015-09-14
4 września br. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach w sprawie o sygnaturze VII P 1762/14/M/M oddalił powództwo kierowcy o wypłatę ryczałtów noclegowych.
czytana
6632 razy
Odpowiedzialność kierowcy za powierzony sprzęt
Odpowiedzialność kierowcy za powierzony sprzęt
2015-06-10
Z tematem roszczeń większości z nas kojarzą się roszczenia kierowców jakie mają do swoich pracodawców z tytułu nierozliczonych świadczeń, takich jak np. ryczałty za nocleg. Warto jednak zwrócić uwagę na to jakie roszczenia mogą mieć pracodawcy do swoich kierowców.
czytana
5186 razy
Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczałty noclegowe?
Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczałty noclegowe?
2015-05-24
Prawie każdy uczestnik branży TSL nieustannie spotyka się z informacjami, iż kolejne sądy pracy zasądziły na rzecz kierowców wypłatę ryczałtów z tytułu noclegów realizowanych w specjalistycznych kabinach środków transportowych.
czytana
6822 razy
Pracujesz dla kilku firm transportowych?
Pracujesz dla kilku firm transportowych?
2015-04-23
Poznaj swoje obowiązki.
czytana
4127 razy
Pracodawcy od dawna wypłacają 8,5 euro
Pracodawcy od dawna wypłacają 8,5 euro
2015-02-04
Zamieszanie wokół 8,5 euro trwa w najlepsze. Strony prężą muskuły. Niemcy spozycjonowały się w taki sposób, iż można odnieść wrażenie, że się „bronią” a Europa „atakuje” biedną niemiecką gospodarkę, która zmuszona jest bronić się nawet przed… tranzytem przez Niemcy.
czytana
9744 razy
8,5 euro nie dotyczy tranzytu przez Niemcy
8,5 euro nie dotyczy tranzytu przez Niemcy
2015-01-29
Można spotkać się ze stanowiskiem, iż niemiecka ustawa określająca stawkę minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy na poziomie 8,5 euro brutto, odnosi się także do pracy wykonywanej w ramach realizacji tranzytu przez Niemcy.
czytana
12034 razy
Co dalej z ryczałtami?
Co dalej z ryczałtami?
2015-01-10
Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego Mariusz Miąsko skierował do Prokuratora Generalnego oficjalny wniosek o wyjaśnienie dlaczego Sąd Najwyższy orzekł o zasądzeniu kierowcom ryczałtów noclegowych na podstawie przepisu, który zaczął obowiązywać dopiero 14 lat później.
czytana
6510 razy