Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szkolenie na Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych Wrocław

Rozpoczęcie:Piątek, 17 maja 2024 r.
Zakończenie:Niedziela, 19 maja 2024 r.
Miejsce:Wrocław
Województwo:cała Polska
Szkolenie na Technika Warsztatu Tachografów

Chcesz zostać technikiem warsztatu tachografów?
W takim razie zapraszamy na kurs przygotowujący do Egzaminu Państwowego. Gwarantujemy profesjonalne przygotowanie do egzaminu oraz wysoką zdawalność potwierdzoną przez Naszych klientów.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, które obejmują wszystkie niezbędne zagadnienia potrzebne do nauki. W skład kursu wchodzi również nauka kalibracji w praktyce. Program trwa 3 dni, a zajęcia praktyczne odbywają przy użyciu symulatorów (egzaminy państwowe również odbywają się na symulatorach). Szkolenie kończy się zaświadczeniem, które umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Cena szkolenia: 2300 zł netto

Kim jest technik warsztatu tachografów?
Jest to osoba obsługująca warsztat tachografów na rzecz danego podmiotu. Technik warsztatu tachografów zajmuje się aktywacją, kalibracją, testowaniem oraz pobieraniem danych z tachografu. Ważne by miał on ważne dokumenty, uprawienia oraz kartę warsztatową, która będzie go identyfikować.

Jak zostać technikiem w zakresie tachografów?
O certyfikat technika warsztatów tachografów cyfrowych może ubiegać się osoba, która jest absolwentem szkolenia podstawowego w Naszym ośrodku szkoleniowym. Po odbyciu nauki kandydat musi przystąpić do egzaminu organizowanego przez Główny Urząd Miar i odebrać zaświadczenie o jego zdaniu. Osoba ta musi mieć też oświadczenie o niekaralności oraz nie może prowadzić działalności związanej z przewozem drogowym. Następnie należy wypełnić wniosek o wydanie certyfikacji technika warsztatu w zakresie tachografów. Całą dokumentację należy przesłać do GUM, który po zweryfikowaniu wniosku odeśle certyfikat.
Organizator:Trans Expert
Kontakt:+48 52 307 60 70
office@transexpert.pl
Link:Więcej