etransport.pl > Forum > VIA TOLL kara za konto na minusie
Grupa tematyczna: Policja, ITD i Urzędy
ID: 94058

VIA TOLL kara za konto na minusie

  
Posty (4326) »

skocz na koniec stronyskocz na koniec strony

« poprzedni ekran 1 z 145
Podgląd konta zzxzzx
(2014-09-21 20:48:01)
w mojej ocenie jednak nie powinno być abolicji.
zasada nie działania prawa wstecz została naruszona.
rozporządzenia do nowej ustawy jeszcze chyba nie ma, a sama ustawa...
teraz są znacznie "ważniejsze" sprawy niż pisanie rozporządzenia.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-21 23:54:14)
Sama ustawa abolicji nie przewiduje. To zastosowanie nowych przepisów daje możliwość umorzenia wszczętych postępowań (stroną jest właściciel, użytkownik pojazdu) i termin przedawnienia dla spraw w których postępowania nie wszczęto… Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~zzx
(2014-09-22 07:29:33)
nie wiem gdzie to wyczytałeś ale w poniższym akcie prawnym jest wyraźnie zapisane:

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym


Art. 4.
Nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2
ustawy, o której mowa w art. 1, a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popeł-
nione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.


więc jak mam to rozumieć że to nie jest abolicja?
to w takim razie co to jest?
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~sid
(2014-09-22 07:55:14)
chwyt wyborczy w kraju bezprawia
1
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-22 20:40:30)
~zzx
Art. 4.
Nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2
ustawy, o której mowa w art. 1, a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popeł-
nione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
To znaczy tyle, że po trzech miesiącach od podpisu Prezydenta nie można wydać decyzji o ukaraniu za naruszenie popełnione przed wejściem noweli w życie… Konstrukcja tego przepisu zakazuje wydawania decyzji na podstawie dotychczasowych patologicznych procedur kontrolnych i dowolnie nakładanych kar.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zzxzzx
(2014-09-23 21:53:58)
do bossman:
w mojej ocenie taki zapis to abolicja - skoro wszczęte postępowania się umarza.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-23 22:24:53)
Zza
Jasne, sam wielokrotnie tak tą sytuację prawną nazywałem:
„ Taka konstrukcja przepisu daje całkowitą abolicję w przypadkach niewskazania kierującego pojazdem, o której strona rządowa słyszeć nie chciała…
Mamy okresy przedawnienia i w praktyce abolicję dla wszystkich niedokończonych spraw a na pewno wszystkich nie wszczętych postępowań…
Już same zapisy tej ustawy określają przedawnienie spraw: zgodnie z "Art. 13n. nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło 180 dni. ”, a także, że nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy…
Abolicja obejmie tych, którym zabrakło na koncie i tych, którzy środków nie mieli. Ale również tych, którzy mieli kłopoty z powodu wadliwości samego systemu i chińskich urządzeń i tych, którzy jadąc z przyczepką nie wiedzieli o obowiązku opłaty…
Abolicja była konieczna dla samego GITD, który by się w tym zakopał… ”
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-23 22:25:58)
do zzx, oczywiście było... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ex-krokodyl
(2014-09-24 12:10:32)
bosssman
Zajrzę byc może w najbliższych dniach na kawkę.
Pozdrawiam Piotr
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zzxzzx
(2014-09-24 19:51:49)
do bosssman:

taka konstrukcja przepisu powoduje u mnie ( u wielu innych również) nieodparte wrażenie że "osły" skutecznie nabili tych uczciwych (nawet nie z własnej winy) i tych uczciwych "inaczej" w butelkę.

jak mają się zachować ci którzy pilnowali by u nich była kasa na koncie, by urządzenia działały prawidłowo by było zgodnie z uchwalonymi wcześniej przepisami - nawet jeżeli w części był one wadliwe?

mam lekki niesmak i nawet przy tych zmianach nie sądzę by BEPO (czy jak sie tam nazywają) miało mniej roboty.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-24 21:01:11)
Piotrze, tylko jutro jestem do 15 i wracam w poniedziałek, zapraszam i cieszę się, że porozmawiamy…
Do zzx,
Upraszczasz… wśród kilku milionów były zawinione i niezawinione przypadki prowadzonych postępowań.
Dziwię się, że jesteś niezadowolony z nowych przepisów pomimo, że choćby tutaj tak dożo zostało powiedziane o często bezprawnych lub pozaprawnych działaniach organu, którego zadaniem jest kontrola wykonywania prawa… czy to Ciebie lekko zniesmacza?
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~agnieszka
(2014-09-24 21:40:50)
czy te zmiany trafiły już do dziennika ustaw? Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~gosc
(2014-09-25 11:52:57)
Proszę o odpowiedź: jeżeli w jakikolwiek dzień po 18. 09. 2014 (czyli po podpisaniu nowej ustawy przez Prezydenta) przejedzie się przez bramkę/bramki nie mając środków na koncie lub mając tylko część środków na jej opłacenie, to czy kara będzie nałożona czy ten Art. 4 uchroni przez nałożeniem kary do momentu wejścia ustawy w życie? Zakładam, że przed kolejnym wyjazdem na płatne drogi konto będzie już doładowane. A jeżeli jednak kara niestety będzie to wg nowych stawek i norm czy starych?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~cyborg
(2014-09-25 17:46:28)
do bossman
Niezadowolo ny zzx nie jest z nowych przepisów czy zadowolony ze starych. Tak naprawde to nic to go nie interesuje. Kompleksy własnego wizerunku, mściwość, natura i złe wychowanie!
Ponadtt o pewnośc siebie i złośc, ze poprostu nie wyszło! Od tak, zły to człowiek zapewne, ale są jakieś plusy obecności tego Pana lub Pani na tym forum. motywacjia do działania

- 1
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-25 21:51:36)
gość
Zależy to od charakteru ujawnienia naruszenia.
Gdy incydent ujawni operator, zawiadomi GITD a ten wezwie o wskazanie kierującego pojazdem. Jeśli wskażesz kto kierował, organ wszczyna postępowanie (przed wejściem ustawy) i bez przeszkód po upewnieniu się, że środków na koncie nie było wyda decyzję o ukaraniu w kwocie 3000 złotych.
Jeśli nie wskażesz kierującego pojazdem nie zgadzając się z taką procedurą postępowania (należy przedstawić argumenty), możesz czekać do czasu wejścia ustawy w życie, albowiem nie ma strony postępowania na którą można nałożyć karę…
Gdy naruszenie ujawni Inspektor TD w toku kontroli drogowej, wszczyna postępowanie i nakłada karę 3000 lub 1500 (gdy nie wniosłaś w pełnej wysokości) złotych, na starych zasadach.

cyborg
Myślę, że Jego aktywność prowadzi do pokory wobec rzeczywistości prawnej jaką jest
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~gosc
(2014-09-26 16:45:17)
Do bosssman: Dziękuję za odpowiedź. Po zadaniu tu pytania znalazłem w internecie uzasadnienie Senatu zmian wprowadzonych w ustawie w tym tego Art. 4 i jego ostatecznego zapisu, które wg mnie mówi jasno, że przed wejściem w życie za ww przewinienia kary nie będzie wcale. Czy może się mylę? Tekst jest następujący:

Przy jmując poprawkę nr 4, Senatorowie postanowili zmodyfikować art. 4 noweli. Po zmianie jednakowo bez względu na to, czy zostało wszczęte postępowanie administracyjne traktowani będą wszyscy, którzy popełnili naruszenie przed dniem wejścia w życie ustawy.

W czasie prac w Senacie dostrzeżono niespójność uregulowania zawartego w art. 4 noweli. Wspomniany przepis, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, stanowi w ust. 1, że do postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie art. 13k ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe. Z kolei zgodnie z ust. 2, nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wykładnia art. 4 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm może nastręczać istotnych trudności, ponieważ z jednej strony do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli (a więc w sytuacji, w której naruszenie zostało popełnione przed dniem jej wejścia w życie) stosuje się przepisy nowe, z drugiej natomiast jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia noweli w życie, postępowania nie wszczyna się. Senat rozwiązał ten problem przez skreślenie art. 4 ust. 1 wyrażającego normę zbędną, ponieważ wyrażającą oczywistą zasadę, w świetle której, przy braku innej regulacji, nowe przepisy stosuje się wprost od dnia ich wejścia w życie.

Poważne zastrzeżenia Senatu wzbudziła także treść zawarta w art. 4 ust. 2. Przepis ten ma charakter abolicyjny jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy doszło do naruszenia art. 13k ust. 1 i 2 skutkującego nałożeniem kary pieniężnej, a postępowanie w sprawie tej kary nie zostało jeszcze wszczęte, należy sprawę pozostawić bez dalszego biegu. Taka regulacja mogłaby być narażona na zarzut nierównego traktowania podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej (art. 32 Konstytucji RP). Jeżeli bowiem do naruszenia doszło przed dniem wejścia w życie noweli, a postępowanie administracyjne już wszczęto, będzie się ono dalej toczyć, ale kara zostanie wymierzona w oparciu o nowe przepisy. Należy mieć przy tym na względzie, że zróżnicowane traktowanie adresatów normy będzie uzależnione od działania albo zaniechania podmiotu kontrolującego (od tego, czy postępowanie zostanie wszczęte, czy też nie). Biorąc to pod uwagę, Senat wprowadził zmianę do art. 4, która, uzupełniając treść dotychczasowego ust. 2, wprost wskazała, że jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy, to wszczęte już postępowanie umarza się.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta ex-krokodylex-krokodyl
(2014-09-27 15:11:22)
~gosc
Dorze, co do uzasadnień. Jednak musisz pamiętac o dwóch rzeczach.
Poprzednio tez tak było. Jednak GITD postępowało zupełnie inaczej niż prtzedstawione uzasadnineia i najważniejsze - GITD postępowało zupełnie inaczej (wbrew prawu) niz okreslały to przepisy, tzw. procedury postępowania.
Reasumując z doświadczenia -
GITD i śmieszny bubel z Kapscha to nie to samo co prawo. GITD nie przestrzega procedur, nie stosuje się do przepisów prawa, ustanowionych norm i procedur.
Uzasadnienie? To jedynie dla wybranych z woli narodu, a nie dla GITD
GITD postępuje i postępowało jak chce. Dowód - postępowania i wyroki niezawisłych sądów.
A te uchwalone przepisy prawne? - To nie dla GITD.
Patrz wyroki Trubynału Konstytucyjnego ot, chocby ten z 3. 06. 2014 r. o sygn. akt K 19/11.
Lecz nie bądźmy zdziwieni, bo co zrobic z rzeszą wklepywach z BEPO, CANARD.
Zresztą i tak mieli i mają w GITD podejście do prawa proste.
Trzeba dbac jedynie o dziure w budżecie, a i o pensjachnie należy zapominac.
Przeslec cały proces legislacji, ilośc posłów w komisji, głosowania, porozmawiaj z tymi co w tym uczestniczyli. To jest dopiero ciekawa lektura.
Spokojnie. Poczekajmy.
Pozdrawiam Piotr
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta ex-krokodylex-krokodyl
(2014-09-27 15:27:07)
Do wszystkich
Poczekaj my, zobaczymy.
Jedyne, co bez wątpienia jest pociszający fakt, że zdają sobie sprawę, że wklepac dane to jedno lecz do rozpatrywania spraw już dalej - jest niewielu.
Niestety Pani Renatka ubolewała w komisji nad tym, że ma tylko 10 osób do pracy.

Pamiętajmy też o jednej i to podstawowej zasadzie. Ważne jest by nie otrzymywac knotów z GITD.
Zawsze pozostaje jeden zasadniczy problem co zrobic jak się otrzyma pismo z GITD lub będa na drodze PRÓBOWALI BEZPRAWNIE ukarac "mandatem".
Jak przysłowiowy Kowalski ma udowodnic, że ma rację, a za nim stoi prawo. Co napisa lub powiedziec, jezeli słycszy lub czyta, że "nie bo nie".
Nie wspomnę o knotach', że "Kapsch się pomylił".
To jest problem o czym bardzo wielu mając "Viaboxa" i kasę na koncie sie przekonało.

Pozostaje jedynie jak zwykle walczyc o swoje, o kolejną zmianę przepisów. (JUZ WIELE NAM SIĘ UDAŁO)
Jeszcze nowe ropzorządzenia do tych zmian nam pozostają. Może tu się coś zmieni.
Poprzednio Dyr. dep. Transportu Drogowego w ministerstwie, Pan Łukasz zna temat i pracował w BEPO.
Tu wyjątkowo wierzę w jego mądrośc, doświadczenie, zrozumienie problemu.

Pozdrawiam Piotr
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-27 18:18:15)
Mówiłem jaka będzie praktyka postępowania w przypadku ustalania kierującego pojazdem i przypadku, gdy w trakcie kontroli drogowej stwierdzone zostanie naruszenie art. 13k ust. 1 i 2 starej ustawy i zakończenie postępowania wydaniem decyzji administracyjnej. Inną rzeczą jest jak będą prowadzone postępowania odwoławcze, które dożyją nowego stanu prawnego. (ponowne rozpatrzenie sprawy i skarga do Sądu)
Poprawka Senatu jest logiczna.
- jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy, to wszczęte już postępowanie umarza się.
- do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe. Nie wyobrażam sobie takiego postępowania. Jeśli wszczęto postępowanie to znany był kierujący pojazdem a ten nie ponosi odpowiedzialności. A przecież nowego postępowania przeciwko właścicielowi wszczynać nie można. I ten ust. 1 był całkowicie zbędny i bezprzedmiotowy.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zzxzzx
(2014-09-27 20:21:05)
sam sobie odpowiedziałeś jak będzie.
to co rozpoczęte i nie zakończone - będzie umorzone więc zastosowano "opcję zerową".
kto dał się złapać i zapłacił - jest jeleniem, kto się odwoływał jest gościem bo zaoszczędził na wydawaniu kasy na kary - to duże uproszczenie ale taka jest rzeczywistość.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~BMW750iL
(2014-09-27 20:45:24)
my latamy w nocy i zakladamy lewe blachy i viatola chowamy do kieszeni... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Andrzej
(2014-09-28 15:37:48)
A kiedy dokładnie wchodzi w życie ustawa? 29. 11. 14? tzn 3 miesiące od ogłoszenia?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Andrzej
(2014-09-28 16:46:16)
Czy została już ogłoszona w dzienniku ustaw?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~xxxx
(2014-09-28 18:44:09)
Witam, mam problem dotyczący VIATOLL. Mianowicie muszę przyprowadzić do firmy zakupiony samochód. Jak postąpić w przypadku gdy w pojeździe nie będzie VIATOLL-aZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zzxzzx
(2014-09-28 18:53:38)
jak będziesz jechał po drogach płatnych to musisz zakupić urządzenie na normalnych zasadach na numery które są zamontowane w pojeździe.
zasady masz na stronie viatoll.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Myszka
(2014-09-29 12:41:21)
Witam
Mam pytanie jechałam busem z przyczepioną przyczepką nie miałam tego urządzenia bo nie wiedzialam że jest mi potrzebne. Czy dostanę karę? Jechałam drogą S7. Proszę o odpowiedz.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-29 20:33:45)
Do Myszka
Pisałem o tym wyżej:
Zależy to od charakteru ujawnienia naruszenia.
Gdy incydent ujawni operator, zawiadomi GITD a ten wezwie o wskazanie kierującego pojazdem. Jeśli wskażesz kto kierował, organ wszczyna postępowanie (przed wejściem ustawy) i bez przeszkód po upewnieniu się, że środków na koncie nie było wyda decyzję o ukaraniu w kwocie 3000 złotych.

Jeśli nie wskażesz kierującego pojazdem nie zgadzając się z taką procedurą postępowania (należy przedstawić argumenty), możesz czekać do czasu wejścia ustawy w życie, albowiem nie można wszczynać postępowania gdy nie ma strony na którą można nałożyć karę…

Gdy naruszenie ujawni Inspektor TD w toku kontroli drogowej, wszczyna postępowanie i nakłada karę 3000 lub 1500 (gdy nie wniosłaś w pełnej wysokości) złotych, na starych zasadach.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta bosssmanbosssman
(2014-09-29 20:35:03)
Gdy ujawni, że nie było ViaBoxa... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~walek62
(2014-09-30 18:47:57)
Nie straszcie kobiety. Proste pytanie. Byly tam bramki z kamerami?Jaki to byl odcinek?Jak nie bylo kamer to moga cie pocalowac w... wiesz gdzie. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~walek62
(2014-09-30 18:49:17)
Zen co Tam u ciebie???Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
« poprzedni ekran 1 z 145

skocz na początek stronyskocz na początek strony

Twój adres IP: 54.196.108.89 = ec2-54-196-108-89.compute-1.amazonaws.com

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa.


a co ty o tym myślisz ?

Ile jest 4+2 ?
Masz dość spamu w wątkach? My TEŻ!
Skoro nie masz konta to poproszę o odpowiedź na to proste pytanie. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. Raz odpowiesz i masz spokój, na dziś.


Podpis:WOTRANT S.L. ( Wtransnet )
Moje konto
Zaloguj się Zarejestruj się
OSTATNIO KOMENTOWANE »
Wątek forum"a coś ty k... myślał chłopcze" (82) »
Wątek forumPrzyjmę do pracy kierowce C+E międzynarodówka (9) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymDziewięć lat po tragedii (1) »
Wątek forumblue wave shipping kamiński (1) »
Wątek forumsobczakk2sa (4) »
Wątek forumw zwiazku z nadciagajacym... (4) »
Wątek forumpedro jaraczewski przemysław solówki, busy (8) »
Wątek forumzarobki kierowcy tira (649) »
Wątek forumKurs ADR-ile on kosztuje, jakie grupy ADR są? (486) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymWITD: Nocne kontrole ITD i Policji (10) »
Wątek forumZamienie prace w UK na prace w Polsce. (16) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymSposób na senność za kierownicą (23) »
Wątek forumfermy drobiu borkowski (206) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontMonitoring GPS - Smok3 czy ktoś ma? (1) »
Wątek forumDo ET :zgłaszamy wniosek o usuwanie postów... (17) »
Wątek forumPotrzebna firma montująca wywroty (5) »
Wątek forumMan TGA 460 "ZGUBIŁ BIEGI" (2) »
Wątek forumDyniewicz autokary parking Al jerozolimskie WA. (12) »
Wątek forumMANDAT - jaki największy zapłaciliście? (45) »
Wątek forumPraca - kierowca międzynarodowy C+E (5) »
Wątek forumde rooy (49) »
Wątek forumPraca na busa do 3, 5 tony (22) »
Wątek forumPANI ELZBIETA JAWOROWICZ (9) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontADR - Kurs w Błoniu woj. mazowieckie (7) »
Wątek forumOTWARCIE FIRMY (42) »
Wątek forumdylemat przyszłego spedytora (14) »
Wątek forumPROSZEO OPINIE -J F International Ltd ANGLIA (6) »
Wątek forumDartom (669) »
Wątek forumBernard et Bernard (74) »
Wątek forumdojazd do iralandi autem (7) »
Wątek forumKABAT Słupsk (11) »
Wątek forumbaltic trans (491) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymDlaczego kierowca ma być dyskryminowany? (173) »
Wątek forumjezda z karta paliwowa shella po europie-opinie (17) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymBył pijany i wióźł dzieci do szkoły (5) »
Wątek forumFirma P. H. U FINETRANS Kamil Gerlipp (25) »
Wątek forumNigdy wiecej Żabek!-przeczytajcie (422) »
Wątek forumAMAR SUSZARKI ZŁODZIEJ, OSZUST (3) »
Wątek forumRYCZAŁT ZA NOCLEG -JEST UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO (434) »
Wątek forumMonitoring GPS - FlotaPlus. pl - czy ktoś ma? (33) »
Euro Finannce Sp. z o.o.
ZOBACZ TEŻ »
Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2014
trafficban.com

Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
© 2014 Novemedia Ltd, all rights reserved. etransport.pl logotype is registered trademark of Novemedia Ltd