Punkt kontaktowy w Warszawie
ZMPD, Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel.: (22) 536 10 84
fax.: (22) 536 10 85
lutz@zmpd.pl

Dział likwidacji szkód:
Tel.:+43 1 8175573 w. -16, -27 lub 29
office@lutz-assekuranz.pl
Biuro w Wiedniu Lutz Assekuranz Maklerges.m.b.H.
A-1120 Wien
Meidlinger Hauptstr. 51 - 53,
tel.: +43 1 8175573 31
gebicka@lutz-assekuranz.at
tel.: +43 1 8175573 21
siech@lutz-assekuranz.at
Regionalne punkty kontaktowe:
17 860 32 48 Rzeszów
68 328 34 72 Zielona Góra
723 688 208 Szczecin
lutzocp@zmpd.pl
Zalety ubezpieczenia OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zawartego poprzez LUTZ ASSEKURANZ:
 • Oferowane ubezpieczenie to pakiet "3 w 1" w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażu.
 • Suma ubezpieczenia 1.000.000 EUR na każdą szkodę (CMR, Prawo Przewozowe), budząca zaufanie, świadcząca o wiarygodności w oczach partnerów i zleceniodawców.
 • W pakiecie ubezpieczona wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy (art. 29.2 CMR / 86 Prawo Przewozowe) w ramach sumy ubezpieczenia bez limitów.
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania jako kierowcę.
 • Kabotaż ubezpieczony w całej Unii Europejskiej i Gospodarczej.
 • Kabotaż w Niemczech ubezpieczony do 40 SDR/kg towaru bez składki dodatkowej.
 • Zaświadczenia ubezpieczenia kabotażu w Niemczech akceptowane przez BAG (Niemiecki Urząd Transportu Towarowego).
 • Zaspokojenie uzasadnionych roszczeń.
 • Odpieranie nieuzasadnionych roszczeń tzw. ochrona prawna związana ze szkodą.
 • Szeroki zakres towarowy: przewozy ładunków chłodniczych, ADR, "podwyższonego ryzyka", AGD, towarów podlegających akcyzie i elektroniki ubezpieczone w standardzie.
 • Zakres terytorialny OCP: wszystkie kraje Europy, Azji do E95 i kraje Afryki leżące nad Morzem Śródziemnym.
 • Polisa nie wymaga "doubezpieczenia" przez spedycje i ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Wiążący zakres ubezpieczenia OCP w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Dla klientów ubezpieczenie zdolności finansowej do licencji dla spełnienia wymogu określonego w art.7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oferowane za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz.
 • Wysoka suma ubezpieczenia na każde zdarzenie 1.000.000 EURO.
 • Ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.
 • Przewozy krajowe, międzynarodowe i kabotażowe ubezpieczone w jednej polisie.
 • Szeroki zakres terytorialny.
 • Kabotaż we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Gospodarczej.
 • Brak ograniczeń co do rodzaju przewożonych towarów (np. elektronika, alkohol, wyroby tytoniowe, ładunki niebezpieczne (bez gr. I i VII), towary chłodnicze, itd.).
 • Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy.
 • Art. 29 CMR lub art. 86 Polskiego Prawa Przewozowego tzw. wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy ubezpieczony w standardzie.
 • Ubezpieczone również rażące niedbalstwo lub działanie umyślne ubezpieczającego lub osób uprawnionych do jego reprezentowania występujących w charakterze kierowcy nie będących pod wpływem używek.
Opcjonalne: rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o indywidualne, specyficzne zapotrzebowanie zleceniodawcy.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego i nie zastępuje warunków umowy ubezpieczeniowej. Stanowi jedynie krótką, zebraną, niewiążącą informacje. W celu uzyskania konkretnej oferty należy kontaktować się drogą telefoniczną lub elektroniczną.

LUTZ Assekuranz jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonym przez BMWFW (Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Ekonomii), które jest równocześnie miejscem do składania skarg i zażaleń.
Strona firmowa: www.lutz-assekuranz.pl
Ilość odsłon: 2459
Wróć do listy wizytówek