REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

Ryczałty za nocleg po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - co na to Sąd Najwyższy?
Ryczałty za nocleg po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - co na to Sąd Najwyższy?
2017-04-20
24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców z art. 2 Konstytucji.
czytana
1312 razy
GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka dla 2016 r.
GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka dla 2016 r.
2017-04-04
Wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców dla 2016 r. wynosi co najmniej 20.
czytana
474 razy
Przewóz automatów do gier
Przewóz automatów do gier
2017-04-03
1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która zakłada nałożenie na przewoźników dodatkowych obowiązków.
czytana
617 razy
Jadąc do Francji nie zapomnij o formularzu A1
Jadąc do Francji nie zapomnij o formularzu A1
2017-03-31
Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1.
czytana
653 razy
Tzw. pakiet przewozowy – najnowsze informacje
Tzw. pakiet przewozowy – najnowsze informacje
2017-03-29
Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą pakietu przewozowego, w której zwrócono uwagę na kilka najważniejszych kwestii.
czytana
1081 razy
Płaca minimalna obejmuje transport międzynarodowy oraz kabotaż
Płaca minimalna obejmuje transport międzynarodowy oraz kabotaż
2017-03-25
WPHI Ambasady RP w Hadze poinformował, że Holandia nie zmieniła swojego dotychczasowego stanowisko odnośnie do stosowania przepisów regulujących płacę minimalną również do transportu międzynarodowego oraz kabotażu.
czytana
854 razy
Monitorowanie drogowego przewozu towarów – tzw. pakiet przewozowy
Monitorowanie drogowego przewozu towarów – tzw. pakiet przewozowy
2017-03-23
W dniu 10 marca 2017 r. ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy) została przekazana Prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie 14 dni pod opublikowaniu Dzienniku Ustaw.
czytana
556 razy
Niemiecka kara grzywny bezprawna?
Niemiecka kara grzywny bezprawna?
2017-03-15
Zgodnie art. 8 pkt. 8 rozporządzenia 561/2006, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
czytana
8188 razy
Uwaga, jesteś w ukrytej kamerze
Uwaga, jesteś w ukrytej kamerze
2017-03-14
Hiszpania zainstalowała 200 nowych urządzeń rejestrujących pojazdy, których kierowcy poruszają się bez zapiętych pasów lub rozmawiają przez telefon.
czytana
2345 razy
Mandaty za brak licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 t
Mandaty za brak licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 t
2017-03-01
Hiszpańska Policja w Galicji, w sposób zupełnie bezprawny, nakłada mandaty na przewoźników posiadających pojazdy o DMC do 3,5t. Grzywna, jaka jest nakładana na przewoźników, wynosi 4001 euro.
czytana
10240 razy
Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
2017-02-19
Belgia bardzo rozsądnie podeszła do problematyki transportu międzynarodowego i zwalczania dumpingu socjalnego. Przy takim podejściu okaże się, że w bardzo wielu przypadkach polskie przedsiębiorstwa transportowe nie będą podlegały belgijskim przepisom regulującym płacę minimalną.
czytana
2146 razy
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
2017-02-09
Zamieszczony na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy Okólnik nr 1/2017, kierowany m.in. do Międzyregionalnych i Regionalnych Inspektoratów Pracy, podkreśla konieczność zwalczania nielegalnych praktyk realizowanych przez te przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z niewłaściwego lub oszukańczego korzystania ze swobody świadczenia usług zawartej w art. 56 TFUE.
czytana
975 razy
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
2017-02-07
Zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego w branży transportowej.
czytana
1702 razy
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
2017-02-02
Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej.
czytana
1336 razy
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
2017-02-02
Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że wobec konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do branży transportowej, niezbędnym jest wprowadzenie okresu przejściowego.
czytana
1145 razy