REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

Jadąc do Francji, pamiętaj o winietach ekologicznych Crit’Air
Jadąc do Francji, pamiętaj o winietach ekologicznych Crit’Air
2017-10-11
Winiety zostały wprowadzone w celu ułatwienia rozróżnienia pojazdów z uwagi na ilość i poziom emitowanych przez nie zanieczyszczeń.
czytana
1606 razy
Jedziesz do Czech? Zabierz umowę o pracę. W innym wypadku słono zapłacisz
Jedziesz do Czech? Zabierz umowę o pracę. W innym wypadku słono zapłacisz
2017-10-09
Główny Inspektor czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy poinformował, że przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w stosunku do zagranicznych kierowców.
czytana
13688 razy
Odebranie licencji przewoźnika za jazdę na nielegalnym paliwie
Odebranie licencji przewoźnika za jazdę na nielegalnym paliwie
2017-10-06
Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki szuka kolejnych sposobów na wyeliminowanie szarej strefy paliwowej.
czytana
4233 razy
Francja – kary za nielegalny kabotaż
Francja – kary za nielegalny kabotaż
2017-10-05
Prefekt francuskiego regionu Auvernia-Ródano-Alpes ogłosił, że dwie firmy hiszpańskie zostały ukarane za naruszenia norm dotyczących przewozów kabotażowych we Francji.
czytana
1572 razy
Kontrola 45h regularnego odpoczynku w Niemczech w praktyce
Kontrola 45h regularnego odpoczynku w Niemczech w praktyce
2017-09-29
Od 25 maja 2017 r. niemieckie prawo przewiduje kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Powstało zatem pytanie, czy odpoczynek 44h należy traktować już jako regularny tygodniowy odpoczynek, czy też nie.
czytana
14891 razy
W Anglii ulegną zmianie zasady karania kierowców
W Anglii ulegną zmianie zasady karania kierowców
2017-09-23
Nowe przepisy pozwolą służbom kontrolującym na ukaranie kierowcy za naruszenia czasu pracy, które powstały w ciągu ostatnich 28 dni.
czytana
5143 razy
Włochy – kabotaż osób również objęty płacą minimalną
Włochy – kabotaż osób również objęty płacą minimalną
2017-09-22
Przypominamy, że Włochy odstąpiły od zgłaszania każdej operacji kabotażowej, wprowadzając tym samym możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy.
czytana
656 razy
Belgia kolejnym krajem z płacą minimalną
Belgia kolejnym krajem z płacą minimalną
2017-09-21
Początkowo belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stały na stanowisku, że w przypadku transportu międzynarodowego płaca minimalna nie zawsze znajdzie zastosowanie.
czytana
5952 razy
Beneluks: 40% ciężarówek z wykroczeniami
Beneluks: 40% ciężarówek z wykroczeniami
2017-09-20
Podczas inspekcji, ciężarówki były kontrolowane w sposób ukierunkowany na wykrycie ewentualnych oszustw i manipulacji tachografem, nieprzestrzegania czasu pracy i odpoczynku oraz dokumentów pojazdu.
czytana
1171 razy
Zmiany w rejestracji przez PUP oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
Zmiany w rejestracji przez PUP oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
2017-09-19
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, obecnie powiatowe urzędy pracy rejestrują oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli praca na podstawie takiego oświadczenia ma być wykonywana nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.
czytana
561 razy
Słowenia nowym sygnatariuszem Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR
Słowenia nowym sygnatariuszem Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR
2017-09-14
Jest już 12 państwem, które ratyfikowało Protokół dodatkowy w sprawie e-CMR – elektronicznego listu przewozowego, a tym samym otworzyło drogę do bardziej efektywnego i uproszczonego transportu towarów ułatwiającego operacje handlowe.
czytana
396 razy
Belgia - kary za przeciążenie pojazdów
Belgia - kary za przeciążenie pojazdów
2017-09-09
Kary w belgijskiej Walonii za przeciążenie pojazdów do niskich nie należą.
czytana
2120 razy
Prywatni kontrolerzy we Francji?
Prywatni kontrolerzy we Francji?
2017-09-08
Francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb ogłosił projekt ustawy, która ma na celu powierzyć firmom prywatnym uprawnienia kontroli prędkości pojazdów na drogach.
czytana
940 razy
BAG – kara za odbiór odpoczynku w kabinie, tylko jeśli odpoczynek trwał co najmniej 45h
BAG – kara za odbiór odpoczynku w kabinie, tylko jeśli odpoczynek trwał co najmniej 45h
2017-09-03
Niemiecki BAG potwierdził, że kara 500 e dla kierowcy i 1500 e dla przedsiębiorstwa będzie nakładana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kierowca odebrał regularny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu trwający co najmniej 45h.
czytana
30565 razy
Zniesienie zakazu kabotażu dla Chorwacji na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej
Zniesienie zakazu kabotażu dla Chorwacji na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej
2017-08-17
Chorwacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. posiadała 2 letni zakaz wykonywania kabotażu na terenie europejskich państw członkowskich.
czytana
952 razy