REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

Koniec pracy na podstawie umowy zlecenia?
Koniec pracy na podstawie umowy zlecenia?
2018-03-22
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy dnia 14 marca 2018r. podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy Komisja zaproponowała stosowanie kilku rodzajów umów o pracę, które do tej pory nie były znane polskiemu prawu pracy, tj. umowy o pracę sezonową, umowy o pracę dorywczą, umowę o pracę tzw. nieetatową.
czytana
1035 razy
Porozumienie w sprawie pracowników delegowanych. Konsekwencje dla branży transportowej
Porozumienie w sprawie pracowników delegowanych. Konsekwencje dla branży transportowej
2018-03-21
Zmiany dyrektywy mają na celu przede wszystkim ochronę pracowników przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji.
czytana
2321 razy
Do 5 tyś. zł kary dla osoby zarządzającej transportem oraz do 15 tyś. zł dla przedsiębiorcy
Do 5 tyś. zł kary dla osoby zarządzającej transportem oraz do 15 tyś. zł dla przedsiębiorcy
2018-03-18
Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Infrastruktury dotyczący zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami, zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników będących spoza UE oraz lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce.
czytana
8292 razy
Niemiecki Urząd Celny w dalszym ciągu może kontrolować polskich przewoźników transportowych
Niemiecki Urząd Celny w dalszym ciągu może kontrolować polskich przewoźników transportowych
2018-03-15
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyroku Sądu Finansowego Berlin-Brandenburgia, jakoby kontrola MiLoG w przedsiębiorstwie u zagranicznego przedsiębiorcy była niedopuszczalna, Kancelaria Transportowa KOBEN zwróciła się do niemieckiego Urzędu Celnego o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
czytana
2629 razy
Przewoźnik odpowiada za pasażera bez ważnej wizy. Kary do 5000 euro
Przewoźnik odpowiada za pasażera bez ważnej wizy. Kary do 5000 euro
2018-03-12
W przypadku przewiezienia cudzoziemca nieposiadającego ważnych dokumentów, na przewoźnika może zostać nałożona kara w wysokości od 3000 do 5000 euro za każdą przywiezioną osobę, z tym że suma kar za jednorazowy przywóz grupy osób nie może przekroczyć równowartości 500 000 euro.
czytana
2269 razy
Nowe porozumienie w sprawie płac minimalnych
Nowe porozumienie w sprawie płac minimalnych
2018-03-06
Parlament Europejski i państwa członkowskie UE zawarły porozumienie, w sprawie dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, zgodnie z którym transport drogowy ma zostać wyłączony spod tej regulacji.
czytana
11891 razy
Uwaga na świadectwa kierowcy dla cudzoziemców
Uwaga na świadectwa kierowcy dla cudzoziemców
2018-02-27
Należy zwrócić szczególną uwagę na coraz częstsze kontrole świadectw kierowcy, dokonywane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
czytana
1428 razy
Francja: Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych w walce z nieuczciwą konkurencją
Francja: Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych w walce z nieuczciwą konkurencją
2018-02-20
OTRE wystosowała pismo do wszystkich prefektur, DREAL (odpowiednik ITD) i DIRRECTE (Inspekcji Pracy) w całej Francji, aby wyczulić służby kontrolne na konieczność walki z nieuczciwą konkurencją w sektorze drogowego transportu towarów.
czytana
1354 razy
Francja chce wykosić polskie firmy transportowe? Nowy plan minister pracy na to wskazuje
Francja chce wykosić polskie firmy transportowe? Nowy plan minister pracy na to wskazuje
2018-02-16
Wśród propozycji znajduje się zwiększenie sankcji finansowych z 2000 do 3000 € za każdego nielegalnie zatrudnionego pracownika. W przypadku powtórzenia (recydywy) kara zwiększona z 4 000 do 6 000 €.
czytana
3805 razy
Pakiet Mobilności pomysłem na finansowanie europejskiej infrastruktury
Pakiet Mobilności pomysłem na finansowanie europejskiej infrastruktury
2018-02-16
Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w lipcu tego roku zajmie się omawianiem propozycji wprowadzenia na terenie Unii Eurpejskiej Eurowiniety od pojazdów ciężarowych oraz małych pojazdów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów.
czytana
724 razy
Przygotujcie się na wzmożone kontrole na drogach w całej Europie
Przygotujcie się na wzmożone kontrole na drogach w całej Europie
2018-02-14
Prowadzone one będą w lutym i marcu 2018 roku.
czytana
10894 razy
Zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego osób i rzeczy
Zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego osób i rzeczy
2018-02-01
Od 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie pobierał opłatę elektroniczną.
czytana
1858 razy
Praca kierowcy pracą w szczególnych warunkach – uchwała SN
Praca kierowcy pracą w szczególnych warunkach – uchwała SN
2018-01-31
Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zaliczania pracy kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony jako pracy w szczególnych warunkach.
czytana
10900 razy
Transport odpadów – najnowsze zmiany w przepisach
Transport odpadów – najnowsze zmiany w przepisach
2018-01-29
24 stycznia 2018 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania środków transportu.
czytana
3257 razy
Francja: kara 1 roku zakazu kabotażu
Francja: kara 1 roku zakazu kabotażu
2018-01-26
Prefekt regionu Centre-Val de Loire nałożył sankcje na przewoźników za wielokrotne naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego towarów.
czytana
5469 razy