REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

Monitorowanie drogowego przewozu towarów – tzw. pakiet przewozowy
Monitorowanie drogowego przewozu towarów – tzw. pakiet przewozowy
2017-03-23
W dniu 10 marca 2017 r. ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy) została przekazana Prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie 14 dni pod opublikowaniu Dzienniku Ustaw.
czytana
340 razy
Niemiecka kara grzywny bezprawna?
Niemiecka kara grzywny bezprawna?
2017-03-15
Zgodnie art. 8 pkt. 8 rozporządzenia 561/2006, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
czytana
7952 razy
Uwaga, jesteś w ukrytej kamerze
Uwaga, jesteś w ukrytej kamerze
2017-03-14
Hiszpania zainstalowała 200 nowych urządzeń rejestrujących pojazdy, których kierowcy poruszają się bez zapiętych pasów lub rozmawiają przez telefon.
czytana
2190 razy
Mandaty za brak licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 t
Mandaty za brak licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 t
2017-03-01
Hiszpańska Policja w Galicji, w sposób zupełnie bezprawny, nakłada mandaty na przewoźników posiadających pojazdy o DMC do 3,5t. Grzywna, jaka jest nakładana na przewoźników, wynosi 4001 euro.
czytana
10110 razy
Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
2017-02-19
Belgia bardzo rozsądnie podeszła do problematyki transportu międzynarodowego i zwalczania dumpingu socjalnego. Przy takim podejściu okaże się, że w bardzo wielu przypadkach polskie przedsiębiorstwa transportowe nie będą podlegały belgijskim przepisom regulującym płacę minimalną.
czytana
2000 razy
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
2017-02-09
Zamieszczony na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy Okólnik nr 1/2017, kierowany m.in. do Międzyregionalnych i Regionalnych Inspektoratów Pracy, podkreśla konieczność zwalczania nielegalnych praktyk realizowanych przez te przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z niewłaściwego lub oszukańczego korzystania ze swobody świadczenia usług zawartej w art. 56 TFUE.
czytana
869 razy
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
2017-02-07
Zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego w branży transportowej.
czytana
1609 razy
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
2017-02-02
Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej.
czytana
1198 razy
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
2017-02-02
Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że wobec konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do branży transportowej, niezbędnym jest wprowadzenie okresu przejściowego.
czytana
1052 razy
Diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej we Francji
Diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej we Francji
2017-02-01
Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej.
czytana
8038 razy
Najnowsze wytyczne PIP dotyczące ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenia
Najnowsze wytyczne PIP dotyczące ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenia
2017-01-24
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) – obowiązany jest do ewidencjonowania ich godzin pracy.
czytana
575 razy
Płaca minimalna w Holandii - aktualizacja
Płaca minimalna w Holandii - aktualizacja
2017-01-23
WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.
czytana
5911 razy
Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne
Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne
2017-01-20
Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełnienia.
czytana
749 razy
Problemy techniczne systemu SIPSI
Problemy techniczne systemu SIPSI
2017-01-19
W związku z pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu SIPSI uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu SIPSI opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący błędów w rubryce „Koszty podróży, posiłków oraz zakwaterowania”.
czytana
470 razy
Płaca minimalna w Austrii- najnowsze informacje
Płaca minimalna w Austrii- najnowsze informacje
2017-01-11
Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.
czytana
3958 razy