REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
Płaca minimalna w transporcie międzynarodowym
2017-02-19
Belgia bardzo rozsądnie podeszła do problematyki transportu międzynarodowego i zwalczania dumpingu socjalnego. Przy takim podejściu okaże się, że w bardzo wielu przypadkach polskie przedsiębiorstwa transportowe nie będą podlegały belgijskim przepisom regulującym płacę minimalną.
czytana
1764 razy
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
Opublikowano wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji
2017-02-09
Zamieszczony na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy Okólnik nr 1/2017, kierowany m.in. do Międzyregionalnych i Regionalnych Inspektoratów Pracy, podkreśla konieczność zwalczania nielegalnych praktyk realizowanych przez te przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z niewłaściwego lub oszukańczego korzystania ze swobody świadczenia usług zawartej w art. 56 TFUE.
czytana
784 razy
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
Austria: wytyczne dotyczące przepisów o płacy minimalnej
2017-02-07
Zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego w branży transportowej.
czytana
1522 razy
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
2017-02-02
Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej.
czytana
1081 razy
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017
2017-02-02
Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że wobec konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do branży transportowej, niezbędnym jest wprowadzenie okresu przejściowego.
czytana
969 razy
Diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej we Francji
Diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej we Francji
2017-02-01
Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej.
czytana
7918 razy
Najnowsze wytyczne PIP dotyczące ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenia
Najnowsze wytyczne PIP dotyczące ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenia
2017-01-24
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) – obowiązany jest do ewidencjonowania ich godzin pracy.
czytana
493 razy
Płaca minimalna w Holandii - aktualizacja
Płaca minimalna w Holandii - aktualizacja
2017-01-23
WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.
czytana
5780 razy
Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne
Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne
2017-01-20
Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełnienia.
czytana
708 razy
Problemy techniczne systemu SIPSI
Problemy techniczne systemu SIPSI
2017-01-19
W związku z pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu SIPSI uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu SIPSI opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący błędów w rubryce „Koszty podróży, posiłków oraz zakwaterowania”.
czytana
402 razy
Płaca minimalna w Austrii- najnowsze informacje
Płaca minimalna w Austrii- najnowsze informacje
2017-01-11
Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.
czytana
3784 razy
Zmiany w prawie pracy
Zmiany w prawie pracy
2017-01-05
1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
czytana
703 razy
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na oskładkowanie ryczałtów za nocleg
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na oskładkowanie ryczałtów za nocleg
2017-01-03
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt K 11/15, nie ma bezpośredniego wpływu na ustalanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
czytana
5277 razy
Aktualizacja - Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.
Aktualizacja - Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.
2016-12-30
W związku z pojawiającymi się opiniami na temat stosowania przepisów dotyczącej płacy minimalnej w Austrii, wskazujemy, co następuje.
czytana
1920 razy
Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania
Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania
2016-12-29
Aktualizacja informacji z dnia 23 grudnia br.
czytana
802 razy