REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
2017-08-16
W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600.
czytana
512 razy
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
2017-08-05
Przedstawiamy instrukcję logowania do większości typów tachografów obecnych na runku.
czytana
8765 razy
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
2017-06-12
Od tego dnia w przewozach ADR stosujemy wyłącznie instrukcje pisemne zgodnie ze wzorem określonym w przepisach Umowy ADR 2015 (w myśl przepisu 1.6.1.35 Umowy ADR).
czytana
1126 razy
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
2017-05-25
W dniu 25 maja 2017 roku Niemcy wprowadziły system kar pieniężnych dla przewoźników i kierowców, realizujących regularne (powyżej 45 godzin) odpoczynki w kabinie pojazdu.
czytana
17711 razy
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
2017-04-06
Ustawa wprowadza szereg obowiązków związanych z przewozem przez terytorium PL towarów tzw. wrażliwych, to jest takich, które w ocenie ustawodawcy mogą być narzędziem w przestępstwach polegających na wyłudzaniu podatku VAT.
czytana
2349 razy
Ryczałty noclegowe według ZUS-u
Ryczałty noclegowe według ZUS-u
2017-03-28
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze spokojem i pragmatyzmem podszedł do tematu. W ocenie ZUS pomimo wyroku TK przedsiębiorca nadal ma prawo do wypłaty ryczałtów noclegowych i w dalszym ciągu nie musi uwzględniać tych kwot w składkach.
czytana
3505 razy
Kierowcy nie wolno zachęcać do niewłaściwego używania tachografu
Kierowcy nie wolno zachęcać do niewłaściwego używania tachografu
2017-03-27
Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 165/2014 przedsiębiorca musi poinstruować pracownika w zakresie działania urządzenia do rejestrowania czasu pracy, zarówno cyfrowego jak i analogowego.
czytana
12956 razy
Karty kierowców z błędnym certyfikatem
Karty kierowców z błędnym certyfikatem
2017-02-27
W dniach 26-27 lutego 2017 roku dziesiątki kierowców posiadających polskie karty z PWPW zauważyło brak możliwości zalogowania karty do tachografu cyfrowego (błąd 28 lub 48), bądź tachograf „wyrzuca” karty jako nieważne.
czytana
3735 razy
Warto walczyć przed Trybunałem UK
Warto walczyć przed Trybunałem UK
2017-02-18
Przewoźnik który lekceważy wezwania czy decyzje urzędników brytyjskich zwykle stoi na straconej pozycji i ma niewielkie szanse nawet na minimalne obniżenie sankcji.
czytana
750 razy
Wojna z polskim transportem?
Wojna z polskim transportem?
2017-02-05
Kraje „starej Unii” dwoją się i troją by uczynić branżę transportową, szczególnie dla wschodniej części Europy, zajęciem co najmniej ryzykownym i nieopłacalnym. Wprowadzenie płac minimalnych (począwszy od 2015 roku w Niemczech) miało w zamyśle ograniczyć konkurencyjność wschodnioeuropejskich firm (a w szczególności polskich) poprzez podwyższenie kosztów ich działalności.
czytana
8733 razy
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
2017-01-16
Wg informacji z URE obowiązek zgłaszania jako podmiot przywożący nie dotyczy przewoźników.
czytana
1621 razy
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
2016-12-28
Centrum Obsługi Transportu poinformowało o zapadnięciu korzystnego wyroku brytyjskiego Wyższego Trybunału w sprawie pomiędzy polskim kierowcą a Urzędem Imigracyjnym w Wielkiej Brytanii.
czytana
1421 razy
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
2016-12-21
Sukcesem i pozytywnych rozstrzygnięciem zakończyły się dwie sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
czytana
1899 razy
Ważna zmiana w odczytach tacho
Ważna zmiana w odczytach tacho
2016-11-22
GITD rozesłało pisma zawierające nowe wytyczne odnośnie sposobu obliczania terminów do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w Polsce.
czytana
30789 razy
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
2016-08-21
2 września br. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016 roku). Zasadniczym celem wprowadzenia ustawy (wg uzasadnienia projektodawcy) było uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.
czytana
6528 razy