REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Karty kierowców z błędnym certyfikatem
Karty kierowców z błędnym certyfikatem
2017-02-27
W dniach 26-27 lutego 2017 roku dziesiątki kierowców posiadających polskie karty z PWPW zauważyło brak możliwości zalogowania karty do tachografu cyfrowego (błąd 28 lub 48), bądź tachograf „wyrzuca” karty jako nieważne.
czytana
3069 razy
Warto walczyć przed Trybunałem UK
Warto walczyć przed Trybunałem UK
2017-02-18
Przewoźnik który lekceważy wezwania czy decyzje urzędników brytyjskich zwykle stoi na straconej pozycji i ma niewielkie szanse nawet na minimalne obniżenie sankcji.
czytana
441 razy
Wojna z polskim transportem?
Wojna z polskim transportem?
2017-02-05
Kraje „starej Unii” dwoją się i troją by uczynić branżę transportową, szczególnie dla wschodniej części Europy, zajęciem co najmniej ryzykownym i nieopłacalnym. Wprowadzenie płac minimalnych (począwszy od 2015 roku w Niemczech) miało w zamyśle ograniczyć konkurencyjność wschodnioeuropejskich firm (a w szczególności polskich) poprzez podwyższenie kosztów ich działalności.
czytana
8049 razy
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
2017-01-16
Wg informacji z URE obowiązek zgłaszania jako podmiot przywożący nie dotyczy przewoźników.
czytana
1235 razy
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
2016-12-28
Centrum Obsługi Transportu poinformowało o zapadnięciu korzystnego wyroku brytyjskiego Wyższego Trybunału w sprawie pomiędzy polskim kierowcą a Urzędem Imigracyjnym w Wielkiej Brytanii.
czytana
1077 razy
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
2016-12-21
Sukcesem i pozytywnych rozstrzygnięciem zakończyły się dwie sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
czytana
1590 razy
Ważna zmiana w odczytach tacho
Ważna zmiana w odczytach tacho
2016-11-22
GITD rozesłało pisma zawierające nowe wytyczne odnośnie sposobu obliczania terminów do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w Polsce.
czytana
30117 razy
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
2016-08-21
2 września br. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016 roku). Zasadniczym celem wprowadzenia ustawy (wg uzasadnienia projektodawcy) było uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.
czytana
6063 razy
ITD nieprawidłowo oblicza terminy – wyrok
ITD nieprawidłowo oblicza terminy – wyrok
2016-08-10
30 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku II SA/Sz 376/16 przyznał rację kancelarii CSK i orzekł, że organy Inspekcji Transportu Drogowego nieprawidłowo obliczają terminy obowiązkowego odczytu danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego, wskutek czego nakładane kary są w wielu przypadkach bezpodstawne.
czytana
1516 razy
ITD a terminy na odczyt karty
ITD a terminy na odczyt karty
2016-05-26
Jednym z częściej stwierdzonych naruszeń podczas kontroli drogowych przeprowadzanych przez inspektorów ITD jest naruszenie obowiązku terminowego odczytu karty kierowcy bądź pamięci tachografu cyfrowego.
czytana
2426 razy
Czy od 1 lipca br. Polacy nie wjadą do Francji ?
Czy od 1 lipca br. Polacy nie wjadą do Francji ?
2016-05-25
Zgodnie z przepisami dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 dostosowującego tytuł VI księgi II części pierwszej Kodeksu Pracy do przedsiębiorstw transportowych delegujących pracowników ruchu drogowego lub lotniczego na terytorium kraju oraz zmieniającego Kodeks Transportowy od 1 lipca 2016 roku przed wysłaniem pracownika do pracy na terytorium Francji przedsiębiorca transportowy będzie musiał wyposażyć go w odpowiednie zaświadczenie o zatrudnieniu sporządzone wg oficjalnego wzoru w języku francuskim (Art. R. 1331-2 – I).
czytana
13070 razy
Kontrole załóg we Francji – rozdmuchana afera?
Kontrole załóg we Francji – rozdmuchana afera?
2016-03-22
W ostatnim czasie transportowe portale internetowe donosiły o drastycznych karach pieniężnych nakładanych za niekorzystanie przez kierowców w załogach z przerw po 4,5 h okresach jazdy.
czytana
3268 razy
Zmiany w rozliczeniu wynagrodzenia MiLOG
Zmiany w rozliczeniu wynagrodzenia MiLOG
2016-03-17
Od 1 stycznia br. zmieniła się wartość minimalnej stawki na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej. Wynosi ona obecnie 236 Euro miesięcznie.
czytana
4183 razy
Do 14 marca 2016 rejestracja chłodni
Do 14 marca 2016 rejestracja chłodni
2016-03-14
Brak rejestracji (karty) urządzeń sankcjonowany jest karą pieniężną do 3000 zł.
czytana
1735 razy
Kolejne wygrane sprawy w WSA
Kolejne wygrane sprawy w WSA
2016-01-19
Dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 2 wygranych przed WSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD.
czytana
1529 razy