REKLAMA

Arena 561 - Obsługa Prawna Firm Transportowych

Partner etransport.pl - Arena 561 - Obsługa Prawna Firm Transportowych

Arena 561 to zespół doradczy prawników oraz specjalistów z prawa pracy i prawa transportowego. Za cel stawiamy sobie rzetelne i uczciwe informowanie przewoźników o aktualnych i nadchodzących zmianach prawnych w branży transportowej. Naszą specjalizacją są przepisy prawa transportowego i prawa pracy których prawidłowe i efektywne stosowanie chroni przed nakładaniem wysokich kar ze strony Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Współpraca z nami pozwala na właściwe gospodarowanie czasem pracy kierowców i innymi procesami zarządzania firmą przewozową czy spedycyjną w sposób optymalizujący poziom kosztów. Obsługa Prawna Firm Transportowych świadczona przez nasze Biuro Prawne Arena 561 pozwala przewoźnikowi pewnie prowadzić swój biznes i skupić się na istocie swojej działalności. Zawiłościami prawnymi, reprezentowaniem podczas kontroli w przedsiębiorstwie, pisaniem odwołań od decyzji administracyjnych zajmie się nasze Biuro Prawne a przewoźnik będzie postrzegany jako profesjonalista, również w opini służb kontrolnych.

www.arena561.pl

Artykuły partnera

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla przewoźników
Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla przewoźników
2016-12-30
Ostatnia nadzieja prawników zachęcających kierowców do wejścia w spór z pracodawcą legła w gruzach.
czytana
1786 razy
Europejska gra o rynek usług transportowych
Europejska gra o rynek usług transportowych
2016-06-20
W cieniu turnieju Euro 2016, rozgrywa się „mecz” Europa – Europa, którego wynik trudno przewidzieć, a stawką jest olbrzymi rynek usług transportowych.
czytana
1802 razy
Zmiana ustawy - licencje i certyfikaty w Polsce będą cofane!
Zmiana ustawy - licencje i certyfikaty w Polsce będą cofane!
2016-04-21
Wydawać by się mogło, że kilkunastotysięczne kary wymierzone w złotych polskich lub w walucie takiej jak Euro czy GBP to nadmierna uciążliwość jak na przedsiębiorcę – przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w polskich warunkach. Unijne przepisy przewidują możliwość nakładania znacznie dotkliwszych kar, a Polska przystępuje właśnie do ich wdrażania.
czytana
5796 razy
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ryczałtów za nocleg
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ryczałtów za nocleg
2016-03-01
Dnia 18 lutego 2016 br. TSUE wydał długo wyczekiwane postanowienie w sprawie noclegu w kabinie i rekompensaty kosztów takiego noclegu.
czytana
5745 razy
Europejska płaca minimalna w Niemczech a dyrektywa wykonawcza 2014/67/UE
Europejska płaca minimalna w Niemczech a dyrektywa wykonawcza 2014/67/UE
2015-01-19
Kwestionowanie zgodności niemieckiej ustawy z prawem unijnym może okazać się mniej oczywiste niż to większość komentatorów podnosi.
czytana
9529 razy
Prezydent podpisał abolicję dla kierowców
Prezydent podpisał abolicję dla kierowców
2014-09-22
W dniu 18.09.2014 r. prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym uchylającą możliwość karania kierujących pojazdami za nieuiszczenie opłaty w ramach systemu viaToll.
czytana
4904 razy
Francja nieugięta – 30 tyś. Euro kary
Francja nieugięta – 30 tyś. Euro kary
2014-07-16
Zmiana francuskiego kodeksu transportowego została uchwalona w dniu 10 lipca 2014.
czytana
10983 razy
Belgia na gorącym uczynku
Belgia "na gorącym uczynku"
2014-07-09
Czyli zakaz pauzowania w pojeździe.
czytana
8392 razy
Uchwała SN w sprawie noclegu w kabinie
Uchwała SN w sprawie noclegu w kabinie
2014-06-12
Sąd Najwyższy rozstrzygnął o "spaniu w kabinie".
czytana
10346 razy
Kierowca śpi w kabinie? Pójdzie do więzienia
Kierowca śpi w kabinie? Pójdzie do więzienia
2014-04-10
Nocowanie w kabinie pojazdu podczas długiej pauzy weekendowej (pełny odpoczynek tygodniowy co najmniej 45 godzinny) nie jest dozwolone zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006.
czytana
11150 razy
Opłata za korzystanie ze środowiska
Opłata za korzystanie ze środowiska
2014-03-28
W dniu 31 marca upływa termin złożenia deklaracji oraz wniesienia ewentualnej należnej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r.
czytana
3392 razy
Plik cyfrowy czy ewidencja czasu pracy
Plik cyfrowy czy ewidencja czasu pracy
2014-02-27
Jaką dokumentację prowadzić w przedsiębiorstwie transportowym?
czytana
2533 razy
Arena 561: Tylko tacho cyfrowe i 3 godziny jazdy
Arena 561: Tylko tacho cyfrowe i 3 godziny jazdy
2013-12-13
Turyści korzystający z wycieczek objazdowych nie zawsze mają możliwość w pełni wykorzystać czas na zwiedzanie lub przejazd do kolejnego miejsca rekreacji. Ograniczenia wynikają ze ściśle normowanego czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców zawodowych.
czytana
4407 razy
Ważenie pojazdów do kontroli
Ważenie pojazdów do kontroli
2013-10-16
Od lat branża transportowa walczy o logiczne i zgodne z przepisami działanie Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie ważenia pojazdów ciężarowych za pomocą legalizowanych wag i jasno określonych procedur.
czytana
2505 razy
Przygotowanie do kontroli ITD
Przygotowanie do kontroli ITD
2013-10-07
W myśl art. 84 Ustawy o transporcie drogowym tj. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) co najmniej raz na 5 lat organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.
czytana
3587 razy