REKLAMA
Z ostatniej wizyty w Japonii, Hino ciekawa bardzo popularna tam konfiguracja...boki paki - metalowe- podnoszą się hydraulicznie do góry,,,
KrisGdynia
Folder publiczny

Patrzcie i podziwiajcie

etransport.pl