Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kluczowe aspekty by uczynić Europę bezemisyjną
Utworzona: 2023-01-25

Nastąpi to około 2040 roku, zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami klimatycznymi.

REKLAMA
W praktyce możliwe to będzie tylko wtedy, gdy spełnione zostaną kluczowe warunki wstępne, takie jak wystarczająca przepustowość sieci energetycznej oraz odpowiednia infrastruktura do ładowania i tankowania. Branża jest gotowa i producenci samochodów ciężarowych mogą dostarczać ciężarówki elektryczne i hybrydowe (plug-in). Chociaż obecnie po drogach jeździ tylko około 340 pojazdów bezemisjnych to coraz większa liczba producentów wprowadza lub znajduje się w zaawansowanej fazie prac na tego typu rozwiązaniami. Nadal jednak pojazdy te są 3 do 5 razy droższe niż obecne te z silnikiem Diesla (Euro VI).

Warunki jakie muszą zostać spełnione

Poniżej cztery kluczowe aspekty:
🚩Wystarczająca ilości akumulatorów, (plug-in) hybrydowych i wodorowych ciężarówek,
🚩rozwinięta infrastruktura ładowania i tankowania
🚩 poprawa dostępności zielonej energii elektrycznej i wodorowej
🚩 odpowiednia polityka rządowa, wspierająca inwestycje m.in. we wzmacnianie sieci energetycznej oraz infrastrukturę ładowania i tankowania.

Nie ma wiążących przepisów dotyczących powyższych warunków. Są normy i kary, gdy chociażby ciężarówki emitują zbyt dużo. Należy pamiętać, że europejskie przepisy dotyczące infrastruktury ładowania i tankowania (AFIR) są całkowicie niewiążące dla państw członkowskich. Jeśli przewoźnik nie będzie w stanie naładować lub zatankować pojazdu a obecne przeciążenie sieci będzie się utrzymywać lub pogłębiać, to po prostu nie kupi on ciężarówki ZE. Dlatego też, holenderskie stowarzyszenie RAI opowiedziało się, za szybszym, inteligentniejszym projektem sieci energetycznej dla samochodów ciężarowych. Potrzeba dużo pracy, aby uporządkować warunki dotyczące pojazdów ZE, tak by do 2050 roku uczynić Europę bezemisyjną.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels