REKLAMA

Niemcy: zwolnienie z opłat drogowych sposobem wspierania dekarbonizacji
Utworzona: 2020-05-21

Niemiecki parlament przegłosował przedłużenie do roku 2023 obowiązującego zwolnienia z opłat dla ciężarówek napędzanych paliwem CNG, LNG oraz energią elektryczną.

REKLAMA
Przyjmując z zadowoleniem podjętą decyzję jako zrównoważony i opłacalny sposób dalszego zwiększania liczby ekologicznych ciężarówek na niemieckich i europejskich drogach oraz formę wsparcia dla firm transportowych w pokonywaniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) wzywa wszystkie rządy na całym świecie do naśladowania tego doskonałego przykładu inicjowania ożywienia gospodarczego w duchu ekologicznym.

Z jednej strony, przemysł transportu drogowego przyczynia się w istotnym stopniu do generowania emisji CO2 w łańcuchu logistycznym, ale z drugiej jest głównym inicjatorem innowacji w zakresie dekarbonizacji. Codziennie transportem drogowym przewozi się towary, których łączna wartość stanowi 90% wszystkich ładunków. Należy zatem silniej wspierać przewoźników, aby mogli przyspieszyć inwestycje w nowe i czystsze technologie, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej.

Największą przeszkodą w tym procesie są nakłady początkowe - ciężarówka napędzana gazem LNG kosztuje 20 000 do 30 000 EUR więcej niż porównywalna wersja z silnikiem Diesla. Dzięki zwolnieniom z opłat drogowych, przestawienie się na czystsze ciężarówki staje się bardziej wykonalne, poprzez zrównoważenie wyższe kosztów początkowych.

Każda alternatywa dla konwencjonalnej technologii opartej na oleju napędowym wiąże się z pewnymi kosztami, a dotyczy to zwłaszcza ciężarówek i autokarów używanych na dłuższych trasach, gdzie liczba alternatywnych rozwiązań jest ograniczona. Model niemiecki to pragmatyczny środek wspierania dekarbonizacji sektora, który powinny naśladować rządy na całym świecie powiedział Matthias Maedge, dyrektor ds. rzecznictwa w IRU.

W Niemczech ciężarówki napędzane gazem i silnikami elektrycznymi korzystają ze zwolnienia z opłaty drogowej i dopłat od roku 2019. Ta polityka doprowadziła do tego, że przewoźnicy zarejestrowali prawie 1900 nowych pojazdów tego typu. Liczba ta obejmuje 1421 ciężarówki napędzane gazem LNG oraz 430 napędzane paliwem CNG. Zastosowanie tych pojazdów doprowadziło do zmniejszenia emisji CO2 o 24 000 t (na jedną ciężarówkę przy rocznym przebiegu 100 000 km).

Źródło: IRU
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels