REKLAMA

Doprecyzowano zasady dla kierowców przewożących towary do Rosji
Utworzona: 2020-03-25

Dekret z 18 marca br., zgodnie z którym 14-dniowa kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich osób przybywających do Rosji z zagranicy, nadal jest obowiązkowa. Natomiast 23 marca br. potwierdzono, że międzynarodowi kierowcy ładunków mieli wyjątek. Są jednak zobowiązani do używania środków ochrony indywidualnej i przestrzegania zasad higieny.

REKLAMA
Ponadto 20 marca br. rząd zawiesił ograniczenia (w tym taryfy) na import podstawowych towarów konsumpcyjnych na jeden miesiąc i ustanowiono „zielony korytarz” dla importerów i większych detalistów. Na przywóz niektórych towarów, w tym produktów farmaceutycznych, nałożono zerową stawkę celną.

Od 21 marca do 25 kwietnia br. zawieszono kontrole wagi ciężarówek (w konfiguracji naczepy lub przyczepy z plandeką) przewożących żywność i podstawowe towary konsumpcyjne (żywność, lekarstwa, artykuły dziecięce).

Obecnie nie ma ograniczeń dla załogi w pojeździe do międzynarodowego transportu towarowego do Rosji.
Do ulubionych