REKLAMA

Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2019
Utworzona: 2019-08-12

Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Zgodnie z treścią § 11 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2019 ROKU:

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.

2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 30 września 2019 r.

3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.

4. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.

5. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.

6. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.

Ponadto, zgodnie z treścią § 4 pkt 2 REGULAMINU: przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2019 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.

Źródło: GITD
Do ulubionych