REKLAMA

Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej - komunikat BTM
Utworzona: 2019-07-12

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego prosi o zwracanie szczególnej uwagi na treść potwierdzeń przelewów składanych do wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypisów z zezwolenia, udzielenie licencji wspólnotowej oraz wypisów z tej licencji.

Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia. Zgodnie z art. 7a ust. 4 pkt 3 ww. ustawy do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Dowodem uiszczenia opłaty nie jest potwierdzenie przelewu „zleconego do realizacji”. Wszelkie potwierdzenia zawierające sformułowanie wskazujące na zlecenie, a nie zrealizowanie przelewu nie będą spełniały wymogów przywołanych wyżej przepisów, a tym samym wnioski do których będą one dołączane będą obarczone brakiem formalnym i organ będzie wzywał do ich uzupełnienia, co może opóźnić ich realizację.

Źródło: GITD
Do ulubionych