REKLAMA

Partnerstwo wschodnie rozpoczyna realizację współpracy w dziedzinie transportu
Utworzona: 2019-06-13

W Luksemburgu rumuńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej przy udziale Komisji Europejskiej zorganizowała Ministerialne Spotkanie na temat Transportu w ramach Partnerstwa Wschodniego.

W wydarzeniu uczestniczyli ministrowie UE odpowiedzialni za transport oraz ich odpowiednicy z 6 państw należących do Partnerstwa Wschodniego - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy i Ukrainy.

Podczas spotkania UE i kraje partnerskie poparły wspólną deklarację „Partnerstwo wschodnie - realizacja agendy współpracy w dziedzinie transportu”. Obejmuje ona zobowiązanie do kontynuowania wspólnych działań zmierzających do osiągnięcia konkretnych wyników dotyczących łączności w ramach wstępnego planu działań inwestycyjnych TEN-T, przy jednoczesnym utrzymaniu równych szans i standardów dobrego zarządzania. Violeta Bulc, komisarz ds. transportu oraz Johannes Hahn komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia potwierdzili gotowość Komisji do udzielenia pomocy krajom Partnerstwa Wschodniego w przygotowaniu projektów i niezbędnych reform sektorowych. Od tego momentu priorytetem powinna być kompleksowa i przyspieszone realizacja projektów infrastrukturalnych aby rozszerzenie polityki TEN-T przyniosło bezpośrednie korzyści dla obywateli.

Zwiększona łączność transportowa z regionem Partnerstwa Wschodniego może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i lepszej współpracy między naszymi regionami. Znaczący krok został już osiągnięty dzięki rozszerzeniu naszej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na kraje Partnerstwa Wschodniego. Teraz musimy skoncentrować nasze wysiłki na realizacji konkretnych projektów. Jestem przekonana, że w kwestii bezpieczeństwa drogowego możemy jeszcze bardziej zacieśnić współpracę. Zmniejszenie liczby poważnie rannych w wypadków w latach 2020–2030 to ambitny i realistyczny cel w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa dróg w Europie- oświadczyła komisarz Violeta Bulc.
Partnerstwo wschodnie (PW), zainicjowane w roku 2009 jako wspólna inicjatywa polityczna, ma na celu pogłębienie i wzmocnienie stosunków między Unią Europejską (UE), jej państwami członkowskimi i sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Republiką Mołdowy i Ukraina. W ramach PW wszyscy partnerzy zgodzili się zapewnić wymierne korzyści w codziennym życiu swoich obywateli, poprzez skupienie się na osiągnięciu 20 rezultatów do roku 2020.

UE wspiera sześć krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Republikę Mołdowy i Ukrainę) w realizacji tych działań poprzez wzajemnie uzgadnianie priorytetowych połączeń transportowych, które należy rozwinąć, zapewniając wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych i wspierając reformy instytucjonalne i stopniową harmonizację przepisów. Aspekty takie jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, równowaga środowiskowa i wykorzystanie nowych technologii stanowią integralną część programu łączności w sąsiedztwie wschodnim.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych