REKLAMA

Brak wyobraźni i kary 6 i 16 tysięcy złotych
Utworzona: 2019-04-12

Dwa zatrzymane pojazdy na pilskim odcinku krajowej „dziesiątki” i w obu przypadkach poważne naruszenia przepisów wykryli wielkopolscy inspektorzy.

REKLAMA
W pierwszym z zatrzymanych 29 marca do kontroli pojazdów inspektorzy stwierdzili przewóz 950 litrów oleju napędowego, czyli materiału niebezpiecznego, sklasyfikowanego jako UN 1202. Paletopojemnik typu DPPL, w którym znajdował się olej, nie był certyfikowany i brakowało na nim wymaganych oznakowań, w tym nalepek ostrzegawczych oraz numerów rozpoznawczych materiału UN. Ładunek nie został zabezpieczony przed przesuwaniem, a ciężarówki nie wyposażono we właściwy sprzęt przeciwpożarowy. Gaśnica miała nieważny już przegląd, a kierowca nie posiadał prawidłowego dokumentu przewozowego. Dlatego wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą ponad 6 tysięcy złotych.

Kolejny przypadek, to przewóz ładunku nienormatywnego bez wymaganego zezwolenia oraz brak badania okresowego tachografu. Zespołem pojazdów przewożono sporą kruszarkę do kamieni. Po zważeniu okazało się, że dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 16 ton, przy dozwolonych 40, a nacisk na poszczególne osie kontrolowanej naczepy wynosił od 9,100 kilogramów do 12,300. Kierowca okazał do kontroli zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych kategorii, V ale tutaj wymagane było zezwolenie kategorii VII. Przewoźnik może się spodziewać postępowania administracyjnego nawet na kwotę 16 tysięcy złotych. W obydwu przypadkach pojazdy skierowano na parking strzeżony do momentu usunięcia nieprawidłowości.

Źródło: WITD Poznań
Do ulubionych