REKLAMA

Niemcy: nowe przepisy dla długich ciężarówek
Utworzona: 2019-03-14

Od teraz nie będą one musiały być przystosowane do transportu koleją.

Wraz z opublikowaniem rozporządzenia w sprawie wyjątków od przepisów kodeksu drogowego, przestaje obowiązywać wymóg, aby długie pojazdy ciężarowe lub przewożone przez nie jednostki ładunkowe były przystosowane do transportu kombinowanego. Federalne Ministerstwo Transportu uzasadnia tę decyzję stwierdzając, iż stosowanie długich ciężarówek nie przyczyniło się do przerzucenia ruchu towarowego z kolei na drogi, o czym świadczą badania przeprowadzone przez Federalny Ośrodek Badań nad Ruchem Drogowym (BASt).

Kolejną nowością jest fakt, iż dwa kolejne kraje związkowe dopuściły stosowanie wydłużonych naczep na terenie całej sieci swoich dróg. Są to Badenia-Wirtembergia i Brema/Bremerhaven. Poza tym, maksymalna długość wydłużonych pojazdów ciężarowych typu 1 została zwiększona do 17,88 m, czyli o 8 cm. Powodem tej zmiany jest fakt, iż na naczepie można umieścić dwa nadwozia wymienne, każde o długości 7,45 metra. W ten sposób pojazd ten stanowiłby alternatywą dla pojazdu członowego.
Nowe przepisy zmieniają też wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego: od tej pory długie ciężarówki muszą być wyposażone w asystenty skrętu oraz migające boczne światła obrysowe.

Poza zmianami w przepisach, rozszerzona została krajowa sieć drogowa, na której dopuszczony jest ruch długich pojazdów ciężarowych. Projekt musi najpierw zostać poddany pod głosowanie stowarzyszeń branżowych oraz partii wchodzących w skład rządu.
Do ulubionych