REKLAMA

Autostrada A2 będzie miała 3 pas
Utworzona: 2019-03-13

W Łodzi podpisano umowę na przygotowanie analizy technicznej z elementami koncepcji na budowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim.

Ruszył proces przygotowawczy rozbudowy jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju na kierunku wschód - zachód. To pierwszy etap przedsięwzięcia, w ramach którego wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację, Program Funkcjonalno – Użytkowy i uzyska ostateczną decyzję środowiskową, co pozwoli zamawiającemu na przeprowadzenie przetargu w którym zostanie wyłoniony wykonawca w formule projektuj i buduj.

Ruch na opisywanym odcinku autostrady A2 stale wzrasta. Według pomiarów z roku 2015 wynosi blisko 40 tysięcy pojazdów na dobę. Oznacza to , że wkrótce techniczne możliwości autostrady A2 w obecnym kształcie zostaną wyczerpane. Rozbudowa jest więc absolutnie niezbędna, zwłaszcza wobec planów budowy Centralnego Portu Lotniczego między Łodzią i Warszawą.

Należy zaznaczyć, że projekt istniejącej autostrady przewidział w przyszłości budowę 3 pasa w miejsce obecnego pasa rozdziału, zatem istniejące obiekty inżynierskie i pozostała infrastruktura zostały przystosowane do wprowadzenia takiego rozwiązania.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych