REKLAMA

Planują podwyższyć limit prędkości dla ciężarówek w godzinach nocnych
Utworzona: 2019-02-12

Według rzeczniczki austriackiego Ministerstwa Transportu, nowelizacja ma wejść w życie już na początku lata.

Austriacki minister transportu chce zwiększyć dopuszczalną prędkość dla ciężarówek o masie powyżej 7,5 tony do 70 km/h w porze nocnej. Przy okazji zmiany przepisów, okres obowiązywania ograniczenia prędkości w godzinach nocnych zostałby wydłużony o jedną godzinę - czyli trwałby od 22:00 do 6:00 rano, a nie jak do tej pory do 5:00.

Dla kierowców, którzy muszą podróżować w nocy, podwyższenie limitu prędkości o 10 km/h stanowi istotną zmianę. Nie powinno to wpłynąć na poziom hałasu ani na ilość zanieczyszczeń. Niższe obroty silnika przy prędkości 70 km/h powinny nawet przyczynić się do ich obniżenia. Hofer podkreśla jednak, że nadal istnieć będą odcinki, na których będzie obowiązywało ograniczenie do 60 km/h. Chodzi np. o autostrady w dolinie Brenner (A13), w dolinie Innu (A12) i w dolinie Renu (A14) oraz autostradę A23, która przecina Wiedeń. Ze względu na znacznie wyższe natężenie ruchu tranzytowego na tych obszarach, podniesienie prędkości dopuszczalnej nie byłoby wskazane ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zamiary spotkały się jednak z krytyką władz Tyrolu. Dla mieszkańców tego regionu limity obciążenia na skutek ruchu tranzytowego dotyczą nie tylko poziomu cząstek stałych, ale przede wszystkim hałasu. Podwyższenie dopuszczalnej prędkości dla ciężarówek do 80 km/h doprowadziłoby do wzrostu hałasu o 2 dB. Byłoby to w praktyce równoznaczne ze wzrostem natężenia ruchu ciężarowego o 60%. Ponadto rzecznicy obawiają się pośredniego wydźwięku, jaki miałoby podniesienie nocnego ograniczenia prędkości do 60 km/h. Taka decyzja stałaby w „diametralnej” sprzeczności z wysiłkami podejmowanymi przez rząd Tyrolu, aby zmniejszyć atrakcyjność tego szklaku dla międzynarodowego ruchu tranzytowego, a tym samym przyspieszyć „przesunięcie” transportu towarowego z dróg na kolej.
Do ulubionych