REKLAMA

Wkrótce kontrole w asyście od zmierzchu do świtu
Utworzona: 2019-02-08

Jednym z tematów spotkania podsekretarza stanu Marka Chodkiewicza, GITD Alvina Gajadhura i zastępcy Łukasza Bryły z przedstawicielami RKZZ ITD - Hubertem Jóźwikiem, Damianem Szostakiem i Arturem Falem, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury.

23 stycznia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a Radą Krajową Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, gwarantujące m.in. podwyżki dla inspektorów GITD i WITD mówił rozpoczynając spotkanie minister Marek Chodkiewicz.

Podpisanie porozumienia spowodowało zawieszenie przez RKZZITD protestu inspektorów. Minister podkreślił, że porozumienie to uznaje za niewątpliwy sukces kierownictwa GITD, ponieważ udało się uzyskać znaczący wzrost wynagrodzeń. Główny Inspektor wspomniał o spełnieniu kolejnych postulatów: inspektorzy będą przeprowadzać czynności kontrolne w asyście od zmierzchu do świtu, wojewódzcy inspektorzy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi przedstawią do 1 czerwca 2019 r. wykaz punktów kontrolnych szczególnie niebezpiecznych, gdzie zostanie wprowadzona całodobowa kontrola w asyście.

Dziękujemy za dobrą współpracę Głównemu Inspektorowi, uważamy, że to, co udało się uzyskać jest sukcesem! powiedzieli przedstawiciele RKZZITD.

Obie strony zgodnie przyznały, że należy pracować metodą małych kroków i zaangażować się w kolejne działania, zmierzające do poprawy warunków pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Minister Chodkiewicz obiecał kontynuację starań, mających na celu odzespolenie WITD od Urzędów Wojewódzkich. Przedstawiciele RKZZITD wskazali, że ważne dla inspektorów jest przekształcenie ITD w służbę mundurową, a tym samym uzyskanie dodatkowych przywilejów. Wspomnieli, że kontrole drogowe niosą za sobą wiele zagrożeń i chcieliby, aby ich codzienny trud został zauważony i nagrodzony w najbliższej przyszłości kolejną podwyżką wynagrodzeń.

Główny Inspektor przypomniał, że w 2017 r. podwyżki otrzymali inspektorzy GITD, teraz wykonany został kolejny krok i poprawione zostały warunki pracy również inspektorów WITD. Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiała potrzeba dialogu i dbałości o pozytywne relacje, co stanowi podłoże do konstruktywnych rozmów i dobrych efektów wspólnie podejmowanych działań.

Źródło: GITD
Do ulubionych