REKLAMA

Oliwa: zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 8 ton
Utworzona: 2019-01-12

Ograniczenie tonażowe, które obowiązuje od 10 stycznia br., wprowadzone zostało na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Oliwa.

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni czytamy:

W ostatnim czasie rozpoczęło się w dzielnicy kilka budów, a to spowodowało nasilenie ruchu pojazdów ciężarowych. Inwestycje te obsługiwane są między innymi pojazdami o ciężarze dopuszczalnym nie przekraczającym 24 t czyli takim jaki dotychczas obowiązywał na wszystkich ulicach Oliwy. Stoimy na stanowisku, że po rozbudowie układu drogowego miasta (m.in. Trasa Słowackiego) Oliwa ze swoim Parkiem, Katedrą powinna być dzielnicą, w której ruch ciężki należy ograniczać do minimum. Zdajemy sobie sprawę, że incydentalnie może wystąpić konieczność wjazdu pojazdu o masie przekraczającej dopuszczalną. Wwóz na jej teren ładunków niepodzielnych o masie przekraczającej tę ze znaku to jeden z przykładów. W takich sytuacjach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni będzie wydawał identyfikatory wjazdowe na podstawie wniosku określającego potrzebę wjazdu ze wskazaniem dokładnego terminu.

Na wszystkich znakach drogowych B-5n „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych” prowadzących do dzielnicy zmieniła się wartość masy dopuszczalnej z 24 t na 8 t. W praktyce oznacza to, że pojazdy ciężarowe o masie dopuszczalnej przekraczającej 8 t muszą omijać tę dzielnicę (z wyłączeniem pojazdów posiadających identyfikatory). Stosowne zmiany pojawiły się także choćby na Obwodnicy Trójmiasta.

Strefa objęta zakazem wjazdu pojazdów ciężarowych jest analogiczna z obecną i z najważniejszych ulic obejmuje: Opata Jacka Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerową (do ul. Karwieńskiej), Czyżewskiego, Opacką, Polanki (odc. od Obrońców Westerplatte do Stary Rynek Oliwski) wraz z przyległymi uliczkami.


Źródło: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Do ulubionych