REKLAMA

System ostrzeże kierowców przed zbyt niskim wiaduktem
Utworzona: 2019-01-12

Jeżdżąc po europejskich drogach z pewnością choć raz widzieliście samochód ciężarowy, który nie zmieścił się pod wiaduktem i utknął pod nim powodując ogromne utrudnienia w ruchu oraz straty materialne dla kierowcy w postaci mandatu i utraty punktów karnych...

Powodów tego typu zachowań z pewnością jest wiele, a wśród nich lekceważenie znaków drogowych ustawianych przed wiaduktami. Jednym z takich miejsc znajdujących się na mapie Polski jest wiadukt kolejowy na ulicy Wygoda, w Bochni. W związku z tym, tamtejsza policja apeluje do kierowców o ostrożność i przestrzeganie znaków drogowych, co pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

Takich punktów na mapie Europy jest więcej. Dotychczasowe stosowane znaki ostrzegawcze wskazujące maksymalną dopuszczalną wysokość pojazdu na danej drodze informują kierowcę jedynie o wysokości elementów infrastruktury drogowej takich jak mosty czy wiadukty. Jednak wielu kierowców nie zawsze zdaje sobie sprawę z dokładnej wysokości swojego pojazdu. To może prowadzić do poważnych wypadków.

Co zatem można zrobić, by im pomóc? Tajwański projektant Ming Sheng-Shih przedstawił projekt dynamicznego znaku ostrzegawczego, który jest w stanie określić wysokość nadjeżdżającego pojazdu. Gdy jego wysokość przekracza wartość dopuszczalną, znak alarmuje kierowcę, który ma czas zmienić kierunek jazdy.

Znak wyposażony jest w dwustronny optyczny element dyfrakcyjny, połączony z czujnikiem i kamerą, który jednocześnie wysyła sygnał alarmowy. Pozwala on na dokonanie pomiaru wysokości pojazdów znajdujących się w odległości do 80 metrów, poruszających się z prędkością do 100 km/h, w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak ulewny deszcz, zapylenie czy opady śniegu.

Jeśli wynik pomiaru jest poniżej wartości dopuszczalnej wyświetlane jest światło zielone.

Żółty sygnał ostrzegawczy pojawia się, gdy wysokość pojazdu jest bardzo zbliżona do wartości dopuszczalnej.

Jeśli wartość przekracza wysokość dopuszczalną światło zmienia kolor na czerwony.


Dodatkowo system wyposażony jest w alarm ostrzegający kierowcę w razie, gdy przejazd znajduje się pod wodą lub gdy zdarzył się wypadek. W takiej sytuacji system przekazuje sygnał ostrzegawczy bezpośrednio na telefon kierowcy.


Autor: Ming Sheng-Shih
Do ulubionych