REKLAMA

Informacja dotycząca wydawania zezwoleń Rosja kr-3 z puli dodatkowej
Utworzona: 2019-01-08

Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że zezwolenia Rosja kr-3 z puli dodatkowej z terminem ważności do 31 marca 2019 r. (zezwolenia nie budują limitu podstawowego) zostały przedzielone przedsiębiorcom, którzy złożyli wniosek zgodnie z treścią INFORMACJI 55/2018 oraz spełnili następujące warunki:

I. Nie można otrzymać zezwoleń w liczbie większej od wnioskowanej, należy posiadać licencję międzynarodową co najmniej rok,
należy posiadać co najmniej jeden pojazd z ważnym prawem dysponowania.

II. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają limitu podstawowego oraz nie otrzymali dotychczas zezwoleń w trybie limitów dodatkowych otrzymują zezwolenia według poniższej reguły:
- 1 zezwolenie od 1 do 5 pojazdów,
- 1 zezwolenie na każde kolejne rozpoczęte 5 pojazdów.
Według powyższej reguły można otrzymać nie więcej niż 10 zezwoleń.

III. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają limitu podstawowego oraz otrzymali zezwolenia w trybie limitów dodatkowych oraz zwrócili co najmniej 92% otrzymanych zezwoleń otrzymują zezwolenia według poniższej reguły:
- 1 zezwolenie od 1 do 5 pojazdów,
- 1 zezwolenie na każde kolejne rozpoczęte 5 pojazdów.
Według powyższej reguły można otrzymać nie więcej niż 10 zezwoleń.

IV. Przedsiębiorcy, którzy posiadają limit podstawowy oraz zwrócili co najmniej 92% otrzymanych zezwoleń z limitu podstawowego otrzymują zezwolenia w liczbie 7 % zwróconych zezwoleń, ale nie więcej niż 30 szt. zezwoleń.

Lista przydzielonych zezwoleń.

Źródło: GITD
Do ulubionych