REKLAMA

To będzie kolejny trudny rok dla branży transportowej
Utworzona: 2019-01-01

Nowa generacja cyfrowych tachografów, reforma w umowach ADR, modyfikacja w kodeksie pracy, rozszerzenie płatnych dróg w Belgii i Niemczech, to tylko niektóre zmiany, które nastąpią w nadchodzącym czasie.

Tematem numer jeden również w 2019 roku będzie Pakiet Mobilności. Dla przypomnienia, 3 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Ministrów do spraw transportu Unii Europejskiej. Wtedy też ustalono nowe regulacje prawne dotyczące sektora transportu drogowego, w tym delegowania pracowników.

Delegowanie pracowników – nowe zasady UE

Zgodnie z decyzją ministrów do spraw transportu Unii Europejskiej:
1. Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy nie będą podlegać przepisom o delegowaniu.
2. Dodatkowo, podczas jazdy do miejsca docelowego lub powrotu do kraju siedziby przedsiębiorstwa, kierowcy będą mogli wykonać po jednym dodatkowym załadunku lub rozładunku. Kierowca nie będzie w tym przypadku podlegał przepisom o delegowaniu.
3. W przypadku gdy, kierowca nie dokona załadunku lub rozładunku w drodze do miejsca docelowego to w drodze powrotnej będzie miał możliwość dokonania dwóch załadunków lub rozładunków. Kierowca nie będzie w tym przypadku podlegał przepisom o delegowaniu.
4. Kierowcy wykonujący kabotaż będą kwalifikowani jako pracownicy delegowani.
5. Ilość i czas wykonywania operacji kabotażowych nie zostanie rozszerzona lub ograniczona. Obecne przepisy o kabotażu zostaną utrzymane w mocy. Ponadto, aby zapobiec wykonywania wzmożonych operacji kabotażowych zostanie wprowadzony okres uniemożliwiający wykonywania kabotażu, który będzie wynosił 5 dni na terenie tego samego kraju i tym samym pojazdem.
6. Kierowcy zobowiązani będą wrócić co najmniej co 4 tygodnie do domu. Jeżeli kierowca zdecyduje się na skrócenie tygodniowego regularnego odpoczynku, zobowiązany będzie wrócić do domu po 3 tygodniach.
7. W dalszym ciągu kierowcy będą zobowiązani do odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną pojazdu.

Nowa generacja cyfrowych tachografów

Plany te potwierdziła Unia Europejska. Od 19 czerwca 2019 r. wszystkie nowe pojazdy użytkowe będą musiały być wyposażone w inteligentne tachografy cyfrowe, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wśród istotnych innowacji, które będzie posiadać system nowej generacji, warto wymienić możliwość zdalnego dostępu służb kontrolnych do danych rejestrowanych przez urządzenia, bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Teoretycznie takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia ilości postojów w celu przeprowadzenia kontroli. Jednak funkcjonariusze nie będą mieli obowiązku posiadania urządzeń umożliwiających zdalny dostęp do danych przed marcem 2031 roku.

Zmiany w Umowie ADR

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Umowa ADR ulega zmianom się w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych. Nowa edycja Umowy ADR 2019-2021 wprowadzi kolejne zmiany. Oczywiście tradycyjnie do końca czerwca 2019 roku obowiązywać będzie okres przejściowy, w którym stosowane będą przepisy umowy ADR 2017. W porównaniu z mijającym cyklem 2017-2019, który wprowadził całe mnóstwo nowości, zarówno w klasyfikacji jaki i w przepisach ogólnych, wydawać się może, że czekające nas zmiany ograniczą się do zmian kosmetycznych. Ale nie dla wszystkich. Otóż jedną ze zmian, bardzo ważną będzie ta dotycząca obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA) w stosunku do jeszcze jednego uczestnika w przewozie towarów niebezpiecznych - NADAWCY.

Zmiana stawek opłat drogowych dla ciężarówek w całej Unii Europejskiej

Proponowane przepisy mają pomóc w osiągnięciu europejskich celów redukcji emisji spalin w sektorze transportowym oraz sprawić, że system opłat drogowych będzie bardziej sprawiedliwy. Nowe przepisy miałyby zastosowanie zarówno do opłat już funkcjonujących w poszczególnych krajach UE jak i tych, które zostaną dopiero w wprowadzone na trasach należących do trans-europejskiej sieci drogowej. Zgodnie z przyjętą propozycją nowelizacji przepisów, kraje UE stosujące system opłat drogowych wykupowanych na określony okres będą musiały przejść na system, gdzie opłaty będą uzależnione od ilości przejechanych kilometrów, w przypadku ciężarówek (ponad 2,4 t) - od roku 2023, w przypadku furgonetek i minibusów – od 2027.

Pojazdy zasilane gazem ziemnym zwolnione z opłat drogowych na terenie Niemiec

Parlament federalny Niemiec przyjął uchwałę w sprawie zwolnienia pojazdów o wadze powyżej 7,5 tony zasilanych paliwem alternatywnym – gazem ziemnym, z obowiązku opłacania składnika opłat drogowych związanego z zanieczyszczeniem powietrza, od dnia 1 stycznia 2019 roku na wstępny okres 2 lat.

Brexit

Podniesienie cen towarów importowanych i eksportowanych z Wielkiej Brytanii, zwiększenie wymagań formalnych, wydłużenie kolejek na granicach. To jedne z najważniejszych konsekwencji, które będą miały znaczący wpływ na czas pracy kierowców i czas przewozu, spadek zleceń przewozowych, a co za tym idzie wzrost kosztów po stronie przewoźników.

WZROST OPŁAT DROGOWYCH NA EUROPEJSKICH DROGACH

Niemcy

Do tej pory niemiecki rząd federalny pobierał opłaty za przejazd na około 12 800 km autostrad i około 2300 kilometrów autostradowych dróg federalnych. Od 1 lipca zeszłego roku dla pojazdów powyżej 7,5 tony płatne są wszystkie drogi federalne - czyli około 40 000 kilometrów. Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat za przejazd zostaną również dostosowane. 23 listopada Rada Federalna (Bundesrat) zatwierdziła postanowienie Bundestagu przyjęte w dniu 2 listopada. Ciężarówki z napędem elektrycznym są zwolnione z opłaty. Aby bardziej precyzyjnie odzwierciedlać stopień obciążenia infrastruktury drogowej, dotychczas stosowany podział na kategorie w zależności od ilości osi będzie teraz dodatkowo uwzględniał kategorie wagowe. Nowy system przewiduje niższe stawki dla lżejszych pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 18 ton i z pewnością przyniesie korzyści małych firmom rzemieślniczym. Ciężarówki napędzane gazem ziemnym są zwolnione z opłat za przejazd do 2020 r.

Belgia

Rząd Regionu Flamandzkiego postanowił rozszerzyć sieć dróg płatnych o prawie 39 kilometrów od 1 stycznia 2019 r. Do nowych odcinków objętych płatnością należą: A11: między Brugią (N31) a Knokke-Heist (N49) - 13,9 km, N36: od Roeselare (R32) do Zarren (N35) - 13,1 km oraz N772: z Hasselt (N80) do Sint-Truiden (N718) - 11,8 km.

Walonia

Zwiększona opłata za przejazd będzie obowiązywać wszystkie pojazdy o masie całkowitej od 3,5 tony. Wyjątek stanowią pojazdy spełniające normę Euro 6 o dmc do 12 ton. Ponadto, obowiązkiem opłaty objęte zostaną nowe odcinki dróg - A 11 z Brugii do Knokke-Heist, N 36 z Roulers do Zarren oraz N 722 z Hasselt do Sint-Truiden.

Francja

Minister transportu przedstawiła proponowane stawki ekowiniet, które mają wynieść 430 euro dla ciężarówek o 3 osiach oraz 1200 euro dla pojazdów o 4 lub większej liczbie osi. Zgodnie z zapowiedzią francuskiej minister transportu, mają one zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów infrastruktury drogowej.

Holandia

Wyższe taryfy mają wejść w życie od lipca 2019 roku. W przypadku samochodów ciężarowych spełniających normę Euro 4 o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton, roczna eurowinieta ma kosztować 1404 zamiast obecnych 1250 euro, a dla ciężarówek klasy Euro 3, 1543 zamiast 1250 euro. Dzienna stawka dla wszystkich kategorii euro ma wzrosnąć z 8 do 12 euro. Rząd holenderski uzgodnił podwyżkę w porozumieniu z innymi krajami partnerskimi systemu eurowiniet - Luksemburgiem, Danią i Szwecją - gdzie również będą obowiązywać nowe stawki.

Tyrol

Ograniczenia dla ciężarówek w zeszłym roku paraliżowały ruch w tamtym regionie przez 25 dni. Niestety nowy rok nie przynosi dobrych wieści, gdyż władze Tyrolu zwiększyły liczbę blokad. Między styczniem a czerwcem przewiduje się 17 dni, w których w godzinach od 5:00 do 12:00 granicę niemiecko-austriacką będzie mogło przekroczyć maksymalnie 250 do 300 samochodów ciężarowych na godzinę. Tyrol chce zwiększyć ilość zakazów dla ciężarówek. Z informacji przekazanej przez władze Tyrolu wynika, że odpowiednie przepisy zostały już uchwalone przez tamtejszy parlament. W ramach „pakietu anty-tranzytowego” od 1 sierpnia 2019 roku zakres sektorowego zakazu ruchu ciężarowego ma zostać rozszerzony na towary przewożone w transporcie intermodalnym. Jednocześnie mają zostać uchylone zwolnienia dla samochodów ciężarowych kategorii Euro 6, kursujących w ruchu tranzytowym oraz wprowadzone powszechne zakazy ruchu tranzytowego dla samochodów ciężarowych kategorii Euro 4. Pojazdy kategorii Euro 5 zostaną objęte zakazami w roku 2021, kiedy to zacznie również obowiązywać nocny zakaz ruchu pojazdów klasy Euro 6.

Tyrol zwiększa liczbę blokad dla ciężarówek

Między styczniem a czerwcem 2019 roku przewiduje się 17 dni, w których w godzinach od 5:00 do 12:00 granicę niemiecko-austriacką będzie mogło przekroczyć maksymalnie 250 do 300 samochodów ciężarowych na godzinę.

Niemcy: kolejne ograniczenia ruchu dla pojazdów z silnikami diesla

Na wniosek organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe (DUH) sąd w Gelsenkirchen orzekł, że w miastach Essen i Gelsenkirchen wprowadzone zostaną zakazy jazdy dla pojazdów z silnikami diesla. Zakaz obejmie też odcinki autostrady A40 w tym rejonie Zagłębia Ruhry. Zakaz zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. dla pojazdów z silnikami diesla spełniającymi normę emisji spalin Euro 4, a od września 2019 r. także normę Euro 5.

Zakaz ruchu dla pojazdów z silnikiem diesla w Kolonii i Bonn

Zgodnie z wyrokiem sądu od kwietnia 2019 r. pojazdy z silnikiem Diesla klasy Euro-4 lub niższej nie będą mogły wjeżdżać do centrum oraz innych części miasta. Od września zakaz ma zostać rozciągnięty na pojazdy z silnikiem Diesla klasy Euro 5.
Do ulubionych