REKLAMA

Dodatkowe limity na miesiąc grudzień
Utworzona: 2018-11-07

Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji:
- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski
- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik.

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 22 listopada.

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LISTOPAD dotyczą następujących zezwoleń:

-Armenia ogólne
- Azerbejdżan kraje trzecie
- Czarnogóra kraje trzecie
- Gruzja kraje trzecie
- Kazachstan kraje trzecie
- Kirgistan kraje trzecie
- Mongolia kraje trzecie
- Mongolia ogólne
- Norwegia kraje trzecie
- Rosja kraje trzecie
- Tadżykistan ogólne
- Tadżykistan kraje trzecie
- Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
- Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
- Uzbekistan ogólne

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwem organizacji do której należą.

Wzór wniosku dla członków Stowarzyszeń

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

- zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania.

Jeśli termin zostanie przekroczony kolejne wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie (dotyczy również członków Stowarzyszeń).

Źródło: www.gitd.gov.pl
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Diesel Truck - autoryzowany dealer


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE