REKLAMA

60 na 97 skontrolowanych dostawczaków było przeciążonych
Utworzona: 2018-08-09

Za naruszenia obowiązujących przepisów mundurowi nałożyli łącznie 65 mandatów karnych i zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych.

Akcję pod kryptonimem „BUS” przeprowadzili policjanci wydziału ruchu drogowego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Lublinie. Prowadzone kontrole skupiły się w szczególności na kierowców przewożących pasażerów oraz pojazdy służące do przewozu towarów.

Głównym celem działań było zwrócenie szczególnej uwagi na wykroczenia i przestępstwa popełniane przez kierujących pojazdami wykonującymi przewóz towarów i osób, w szczególności pojazdami ciężarowymi do 3,5 tony, tzw. „dostawczymi„ i „busami”. Działania skoncentrowane zostały na kierujących pojazdami, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej oraz przewozu osób.

Podczas kontroli przeprowadzonych na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa, funkcjonariusze w uzasadnionych przypadkach kierowali pojazdy do punktu kontrolnego, gdzie były poddawane ważeniu.Na terenie województwa wyznaczono siedem punktów kontrolnych. Na podstawie ujawnionych nieprawidłowości mundurowi eliminowali z ruchu pojazdy przekraczające dopuszczalne wymiary, dopuszczalną masę całkowitą, a także reagowali na przewożenie osób w pojazdach nieprzystosowanych lub w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym.

Łącznie, podczas akcji zważonych zostało 97 pojazdów z ładunkiem. Okazało się, że 60 z nich było przeważonych. W 10 przypadkach stwierdzono także zaniżenie masy własnej pojazdu względem wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Na kierujących nałożono łącznie 65 mandatów karnych. Policjanci zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych.

Policjanci zapowiadają, że podobna akcja odbędzie się pod koniec wakacji.

Źródło: lubelska.policja.gov.pl
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
TimoCom


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA