REKLAMA

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - komunikat
Utworzona: 2018-04-17

Dotyczy wydawania zezwoleń EKMT.

REKLAMA
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż przedsiębiorcy nadal mogą uzyskać następujące grupy zezwoleń EKMT:
1. Grupa VII EURO 4 - bez A, GR, I i RUS, liczba zezwoleń- 9
2. Grupa VII EURO 5 - bez A, GR, I i RUS, liczba zezwoleń- 126
3. Grupa VII EURO 6 - bez A, GR, I i RUS, liczba zezwoleń- 22
4. Grupa VIII EURO 4 - bez A, GR, I, RUS i H, liczba zezwoleń- 717
5. Grupa VIII EURO 5 - bez A, GR, I, RUS i H, liczba zezwoleń- 36
6. Grupa VIII EURO 6 - bez A, GR, I, RUS i H, liczba zezwoleń- 168

Liczba dostępnych zezwoleń wg stanu na 13.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że ww. zezwolenia wydawane są według następujących zasad:

zezwolenia EURO 4 grupy VII i VIII
zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca, który posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 5 grupy VII i VIII
zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca, który posiada najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 6 grupy VII i VIII
zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca, który posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 6 na każde zezwolenie.

WZÓR WNIOSKU

UWAGA:
Wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT/CEMT może złożyć przedsiębiorca, który posiada licencję oraz zgłoszone do bazy BTM pojazdy. Przedsiębiorca może sprawdzić zgodność liczby pojazdów
z danymi w bazie informatycznej BTM pod adresem internetowym.

W przypadku niezgodności w ww. zakresie, prosimy o zgłaszanie uwag do BTM.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:
- odciśnięcie pieczęci firmowej przez pracownika BTM na karnecie i zezwoleniu EKMT;
- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT
z odpowiednią liczbą certyfikatów;
- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. W miesiącu kwietniu opłata za wydanie zezwolenia EKMT wynosi 1350 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

Źródło: gitd.gov.pl
Do ulubionych