REKLAMA

Pytania dotyczące korytarzy życia w puli pytań egzaminu na prawo jazdy
Utworzona: 2018-04-16

W takich państwa jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy czy Słowenia w określonych sytuacjach na kierowców nałożony został obowiązek prawny tworzenia pasa ratunkowego poprzez umożliwienie pojazdowi uprzywilejowanemu sprawnego przejazdu.

REKLAMA
W przypadku nie stosowania się do tych zasad, jak również nieuprawnionego poruszanie się tak stworzonym „tunelem” skutkuje nałożeniem wysokich kar. Polskie ustawodawstwo póki co nie nadążało za przepisami europejskimi. Wkrótce może się to zmienić.

Ministerstwo Infrastruktury rozpocznie działania na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. O podjęciu tej inicjatywy podczas konferencji prasowej 13 kwietnia 2018 r. poinformowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Marek Chodkiewicz oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik.

Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego chcemy pomóc polskim kierowcom w wykształceniu nawyków poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu - podkreślił minister A. Adamczyk.

Inicjatywa resortu powstała ze względu na obserwowane ostatnio niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia.

W ramach działań MI przewidziano opracowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Ponadto przeanalizowane zostaną możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy – powiedział minister A. Adamczyk.

Od listopada 2015 r. Minister Infrastruktury zatwierdził niemal 700 programów inwestycji, dotyczących nowych zadań na istniejącej sieci drogowej, o wartości 8 mld zł. Są to zadania zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – podkreślił wiceminister Marek Chodkiewicz.

Przy opracowaniu polskich rozwiązań prawnych zamierzamy wykorzystać doświadczenia krajów, w których przepisy o korytarzach życia już funkcjonują, np. Niemiec. Chcemy też włączyć do naszych prac podmioty już zaangażowane w tę problematykę – dodał sekretarz K. Romik.

Zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu” znalazło się w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Mamy nadzieję, że działania Ministerstwa doprowadzą do zminimalizowania sytuacji, którą zarejestrowali pomysłodawcy akcji społecznej "KORYTARZ ŻYCIA - WŁĄCZ MYŚLENIE!":Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych