REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RODO dla firm transportowych
Utworzona: 2018-01-09

Znaczna część nowych zobowiązań będzie wynikała stąd, że od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zgodnie z którym każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany.

Początek nowego roku kolejny raz przynosi polskim przedsiębiorcom nowe obowiązki, tym razem dotyczą one ochrony danych osobowych i mimo że dla części firm tematyka może wydawać się nieco abstrakcyjna to będzie trzeba się do nowych przepisów bezwzględnie zastosować, chociażby ze względu na zagrożenie bardzo surowymi sankcjami. Znaczna część nowych zobowiązań będzie wynikała stąd, że od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zgodnie z którym każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany.


Z uwagi na wielość obowiązków wynikających z nowych przepisów można przewidywać, iż w większości przedsiębiorstw proces wdrażania wszelkich wymaganych procedur będzie długotrwały, dlatego też warto rozważyć jak najszybsze przygotowania, aby 25 maja 2018 r. funkcjonujący w danym przedsiębiorstwie system ochrony danych osobowych był w pełni zgodny z wymaganiami przepisów RODO. Polscy przedsiębiorcy mający obowiązek wdrożenia nowych reguł powinni szczegółowo się zapoznać z przepisami projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017r., opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, który to projekt reguluje miedzy innymi zagadnienia dotyczące certyfikacji, trybu postępowania przed UODO oraz czynności kontrolnych prowadzonych przez UODO. Mogą też rozważyć powierzenie wdrożenia procedur podmiotowi profesjonalnemu, tak aby mieć pewność, że wprowadzone rozwiązania będą spełniały wszystkie wymagane kryteria, a obowiązków jest nie mało. Przykładowo, systemy informatyczne wszystkich przedsiębiorstw będą musiały zostać dostosowane do tego aby na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, istniała bezpośrednia możliwość całkowitego usunięcia danych osobowych czy też przeniesienia ich do innego podmiotu. Dodatkowo podmiot będący administratorem danych osobowych będzie miał obowiązek każdorazowego udzielenia wszelkich informacji na temat danych osobowych osobie, której te dane dotyczą. Jeżeli taka osoba złoży zapytanie dotyczące swoich danych, administrator ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w terminie miesiąca. Na podstawie RODO powstanie nowa funkcja tj. Inspektor Ochrony Danych, który odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo danych osobowych, ale również za zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych do organu nadzoru czyli najprawdopodobniej do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na dokonanie takiego zgłoszenia IOD będzie miał tylko 72 godziny.

Jak widać na powyższych przykładach nowych obowiązków, które stanowią tylko niewielki wycinek całości, przedsiębiorcy aby prawidłowo dostosować się do nowych przepisów będą musieli zmobilizować spore siły, co i tak z uwagi na rozległość uregulowań może okazać się niewystarczające i spowodować dotkliwe problemy. Dlatego też, Kancelaria Transportowa LEGALTRANS oferuje swoją pomoc w kompleksowym wdrożeniu procedur związanych z RODO, poprzez przeprowadzenie stosownego audytu, przygotowanie oraz wdrożenie rekomendacji, kontrolę wprowadzonych rozwiązań oraz badanie zachowania poziomu bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

531 560 920

Autor
Karolina Wierzchowska

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.

ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów
Do ulubionych

Fotografie