Dodaj do obserwowanych

Oferta pracy

Kierowca transportu międzynarodowego
identyfikator oferty: kierowca/337153/2019-10-10

Rejon:
  • śląskie
Wymagane kategorie prawa jazdy:
C E
Wymagane kursy:
  • Kurs na przewóz osób i rzeczy
Tachograf cyfrowy:
  • Wymagana jest karta do tachografu cyfrowego
Informacje dodatkowe:

Zatrudnię kierowcę kat. C+E

Oferuję
- stałą pracę,
-atrakcyjne i przejrzyste warunki wynagradzania
- umowę o pracę
- dodatkowe ubezpieczenie
- samochód przypisany do kierowcy
- kierunki Austria, Włochy, Niemcy, Benelux
- pracę zgodną z normami

Wymagania :
- prawo jazdy kat C+E
- ważne badania lekarskie
- ważne kwalifikacje
- dyspozycyjność

Za interesowanych proszę o kontakt telefoniczny

Pros imy o uwzględnienie w dokumentach rekrutacyjnych poniższych zgód. Nie są one wymagane, bez nich jednak nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twoich uprawnień/umiejętnoś ci, a także zatrzymać Twojego CV dla potrzeby przyszłych rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji w BCUBE Sp. z o. o.

Wyrażam zgodę na potrzeby na potrzeby przyszłych rekrutacji w BCUBE Sp. z o. o.
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, BCUBE Sp. z o. o. informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest BCUBE Sp. z o. o., ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec, REGON 277625159, NIP 6443050313.
Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji wynikających z przepisów prawa pracy, a także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy.
Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współprac ownicy BCUBE Sp. z o. o., w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz przełożeni, a także podmiotów świadczące usługi kadrowe, informatyczne.
Dane osobowe są zbierane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BCUBE Sp. z o. o. polegającego na realizacji praw i obowiązków związanych ze rekrutacja do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Obejmują one w szczególności:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ;
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku danych osobowych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k. p., podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to takich danych jak np. :
8226; wizerunek (zdjęcie) ;
8226; prywatny adres poczty elektronicznej i prywatny numer telefonu;
8226; testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej;
8226; zapis wideo rozmowy;
8226; kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (np. prawo jazdy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne podobne) ;
8226; umiejętności (np. znajomość języków obcych).

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w BCUBE Sp. z o. o. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne.

Masz prawo do żądania od BCUBE Sp. z o. o. : dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa), ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze elektronicznej na adres bcube@bcube. com. pl lub iod@bcube. com. pl, telefonicznie lub listownie na adres Administratora.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w prawnie uzasadnionym celu BCUBE Sp. z o. o., kandydatowi do pracy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: iod@bcube. com. pl, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania ani przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

REKLAMA

Kontakt:

Sławomir

BCUBE Sp. z o.o.

Sosnowiec

telefon: 512210289

email: slawomir.krol@bcube.com.pl

Wróć do listy
Dodaj
ofertę pracy dla kierowcy

Moje konto

REKLAMA
Praca dla kierowców:
Szukam pracy (303)
Dam pracę (450)
Skróty:
Praca - strona główna
Praca dla kierowców
Inne oferty pracy
Dodaj ofertę (kierowca)
Dodaj ofertę (inna)
REKLAMA