REKLAMA

Auto Moto Serwis

Partner etransport.pl - Auto Moto Serwis

Celem pisma jest podniesienie konkurencyjności warsztatów poprzez dostarczenie im kompleksowej wiedzy o ofercie wysokiej jakości usług i produktów związanych z prowadzeniem firmy.

Miesięcznik ma na celu dostarczenie nowego i pełniejsze wykorzystanie istniejącego KNOW-HOW w odniesieniu do:
- obszarów merytorycznych dotyczących techniki motoryzacyjnej,
- organizacji usług warsztatowych na rzecz odbiorców realizowanych usług,
- informacji o działaniach promocyjnych i marketingowych skierowanych dla warsztatów,
- podniesienia potencjału merytorycznego (kadry), technicznego i organizacyjnego,
- rozwoju intelektualnego czytelników

www.automotoserwis.com.pl