REKLAMA

Polska Gazeta Transportowa

Partner etransport.pl - Polska Gazeta Transportowa

Tygodnik logistyczny informujący fachowo o najważniejszych wydarzeniach i problemach logistyki, spedycji i transportu w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w ekonomicznych, handlowych, prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego.
Tygodniowy cykl ukazywania się zapewnia stałą aktualność podawanych informacji i komentarzy. Szeroka prezentacja opinii i poglądów, wywiady i rozmowy z menedżerami polskiej i międzynarodowej logistyki zapewniają „Polskiej Gazecie Transportowej” ponadbranżowy, opiniotwórczy charakter.

Ukazuje się od 1993 roku.

www.pgt.pl