REKLAMA

Kancelaria Hawk

Partner etransport.pl - Kancelaria Hawk

Kancelaria Hawk Sp. z o.o. Sp. K. działa w oparciu o piętnastoletnie doświadczenie w branży transportowej i spedycyjnej. Oprócz wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług wyróżnia nas bardzo dobre zrozumienie istoty działalności biznesowej naszych klientów, zaangażowanie w ich sprawy oraz kreatywne podejście.

Nasza specjalizacja to:

  • windykacja należności w kraju i Europie - osobiście prowadzimy rozmowy z dłużnikami
  • odzyskiwanie "aresztowanych" pojazdów
  • sprawy związane z nieświadomym przemytem
  • obrona dóbr osobistych na forach internetowych
  • odwołania od kar administracyjnych: ITD, BAG, DTT, UOSA
  • prawo celne
  • odszkodowania od firm ubezpieczeniowych
  • pozostałe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

www.kancelariahawk.pl

Artykuły partnera

Roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika
Roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika
2013-04-22
Zgodnie z art. 17 Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy.
czytana
4140 razy
Zmiany w liście przewozowym CMR
Zmiany w liście przewozowym CMR
2013-02-13
Wydanie towaru innej osobie lub w innym miejscu niż wskazane w liście przewozowym CMR.
czytana
5055 razy
Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika
Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika
2013-02-01
Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika na podstawie okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.
czytana
5896 razy
Konwencja CMR a przepisy prawa polskiego część 2
Konwencja CMR a przepisy prawa polskiego część 2
2013-01-28
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki zobowiązaniowe różnego rodzaju, w tym umowę przewozu rzeczy jest kodeks cywilny.
czytana
5172 razy
Konwencja CMR a przepisy prawa polskiego część 1
Konwencja CMR a przepisy prawa polskiego część 1
2013-01-20
Polskimi aktami prawnymi, które regulują warunki wykonywania umowy przewozu są: Kodeks Cywilny i Ustawa Prawo Przewozowe. Od roku 1962r. Polska jest również stroną Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie w dniu 19 maja 1956r.
czytana
6531 razy
Ogólne zasady odpowiedzialności przewoźnika
Ogólne zasady odpowiedzialności przewoźnika
2013-01-09
Aktem prawnym, który reguluje odpowiedzialność przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym towarów jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie 19 maja 1956r. (zwanej dalej Konwencją).
czytana
5478 razy