REKLAMA

SCM. Supply Chain Management -Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Rozpoczęcie:Środa, 23 stycznia 2019 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 25 stycznia 2019 r.
Miejsce:Bydgoszcz
Województwo:kujawsko-pomorskie
SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - jest szkoleniem otwierającym kurs POM (Principles Of Operations Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją.

3 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych, anglojęzycznych materiałach APICS. W ramach szkolenia uczestnicy wykonują także ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.
Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu.

Sesje:
• Wstęp do Zarządzania Łańcuchem Dostaw
• Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
• Planowanie Sprzedaży i Operacji ( S&OP)
• Główny harmonogram produkcji( MPS)
• Planowanie Potrzeb Materiałowych( MRP)
• Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
• Lean/JiT
• Teoria Ograniczeń
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:Ul. Zagrodnicza 20, 61-654 Poznań
tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
fax: (+48) 61 82 09 464
Link:Więcej