Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

🅽🅰🅻🅴🆆🅰🅺🅸- 🆄🅽🅾 – 🆃🅳🆃 –

Rozpoczęcie:Sobota, 17 lutego 2024 r. ADR SERWIS
Zakończenie:Poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Miejsce:Gliwice ul. Bojkowska 43C
Województwo:cała Polska
Kurs kończący się egzaminem organizowanym przed Transportowym Dozorem Technicznym ma na celu przygotowanie kandydata do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania towarami niebezpiecznymi klasy 2 (gazy) i 3 (paliwa) według ADR. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna szkolenia odbywa się bezpośrednio przed egzaminem na terminalu. Podczas szkolenia praktycznego kursant jest zapoznawany z budową urządzeń oraz sposobem jego obsługi. Zakończeniem jest egzamin organizowany przez ADR SERWIS na instalacji posiadającej dopuszczenie TDT.

Uzyskane uprawnienia pozwalają dokonywać załadunku i rozładunku cystern gazami oraz materiałami ciekłymi zapalnymi.

W cenie egzamin państwowy bezpośrednio po szkoleniu praktycznym (w ciągu 30 dni od pierwszych zajęć), autorskie materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne online, wydanie i wysyłka zaświadczenia oraz napoje.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zlecającego również w formie ONLINE. Realizujemy również szkolenia i egzaminy na napełnianie pojazdów CNG - LNG oraz napełnianie materiałami neutralnymi.
Organizator:ADR SERWIS sp. z o.o.
Kontakt:ADR SERWIS
Ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice
www.doradca-adr.com
605 237 237
(32) 320 66 55
Link:Więcej