Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kurs ADR Rzeszów

Rozpoczęcie:Czwartek, 7 wrzesnia 2023 r.
Zakończenie:Niedziela, 24 wrzesnia 2023 r.
Miejsce:Rzeszów
Województwo:podkarpackie
Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR zgodnie z wymaganiami prawnymi!!!
I. PODSTAWOWE z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz
II. SPECJALISTYCZNE z zakresu:
1) przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
2) przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
3) przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały i przedmioty promieniotwórcze).
Kursy odbywają się w Rzeszowie w weekendy.

NAJBLIŻSZE TERMINY:

1. Kurs podstawowy: 18 godzin lekcyjnych - 2,5 dnia
- 22-24.09.2023 r., EGZAMIN 24.09.2023 r. - zgłoszenia do 22.09.2023 r.
- 13-15.10.2023 r., EGZAMIN 15.10.2023 r. - zgłoszenia do 13.10.2023 r.

2. Kurs specjalistyczny na cysterny: 13 godzin lekcyjnych - 2 dni
- 30.09-01.10.2023 r., EGZAMIN 01.10.2023 r. - zgłoszenia do 30.09.2023 r.
- 21-22.10.2023 r., EGZAMIN 22.10.2023 r. - zgłoszenia do 21.10.2023 r.

3. Kurs specjalistyczny na klasę 1: 8 godzin lekcyjnych - 1 dzień
- 29.09.2023 r., EGZAMIN 01.10.2023 r. - zgłoszenia do 29.09.2023 r.
- 20.10.2023 r., EGZAMIN 22.10.2023 r. - zgłoszenia do 20.10.2023 r.

OŚRODKI SZKOLENIA REALIZUJĄCE KURSY W KRÓTSZYCH TERMINACH, NIEZGODNIE Z OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych NARAŻAJĄ SWOICH KURSANTÓW NA KONSEKWENCJE PRAWNE !!!

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbędną przy przewozie towarów niebezpiecznych.
Dotychczasowa zdawalność egzaminów = 100 %
Szkolenia z nami to gwarancja profesjonalnych zajęć z dużą dawką humoru i mile spędzonego czasu.

ZAPRASZAMY :)
Organizator:PCDL ProRes
Kontakt:Daniel - 531716006
Link:Więcej