Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kurs doradcy DGSA ( ADR )

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 18 wrzesnia 2023 r. ADR SERWIS
Zakończenie:Środa, 27 wrzesnia 2023 r.
Miejsce:Gliwice ul. Bojkowska 43C
Województwo:cała Polska
Cena: 2500 zł
Czas trwania: min. 40 godzin lekcyjnych
Wymagania: 21 lat, niekaralność, wyższe wykształcenie

W cenie Umowa ADR i autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, próbne testy egzaminacyjne, konsultacje po ukończeniu szkolenia oraz napoje.

Kurs dla kandydatów na doradców ADR (DGSA) odbywa się w formie spotkań z trenerem i ma na celu zapoznanie z przepisami umowy ADR oraz przepisów krajowych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs przygotowuje do egzaminu przed Transportowym Dozorem Technicznym. Oferujemy również konsultacje po zakończeniu szkolenia, testy online oraz możliwość powtórek w formie elearningu.

Egzamin dla kandydata obejmuje test ogólny, test specjalistyczny oraz zadanie praktyczne. Koszt egzaminu (500 zł) nie jest wliczony w cenę kursu. Do egzaminu można przystąpić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia kursu. Pozytywny wynik uzyskuje się przy co najmniej 80% poprawnie udzielonych odpowiedziach oraz poprawnym wykonaniu zadania praktycznego.
Organizator:ADR SERWIS sp. z o.o.
Kontakt:ADR SERWIS
Ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice
www.doradca-adr.com
605 237 237
(32) 320 66 55
Link:Więcej