Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA
Patronat etransport.pl

II Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Rozpoczęcie:Czwartek, 26 października 2023 r.
Zakończenie:Piątek, 15 marca 2024 r.
Miejsce:cała Polska
Województwo:cała Polska
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i pasji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze TSL, pobudzenie ich twórczego myślenia, a także przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych, które kształcą na kierunkach TSL.

Adresatami Olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia z całego kraju, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier - logistyk.

Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:
📅 I etap (szkolny): 26.10.2023 r.
📅 II etap (okręgowy): 13.12.2023 r.
📅 III etap (centralny): 15.03.2024 r


📌Rejestracja uczestników dostępna będzie od 21.09.2023 r. do 12.10.2023r. pod adresem: www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu
Organizator:MWSLiT Wrocław
Kontakt:Biuro Karier
☎️ (71) 324 68 42 wew. 124
📧 e-mail: kariera@msl.com.pl
Link:Więcej