Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

KOD 95 Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w Pile

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Zakończenie:Piątek, 1 lipca 2022 r.
Miejsce:Piła
Województwo:cała Polska
Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowego kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych realizowane jest co 5 lat przez każdą osobę zajmującą się przewozem osób lub rzeczy, która:
– prawo jazdy kat. C uzyskała przed 10.09.2009 r.,
– prawo jazdy kat. D uzyskała przed 10.09.2008 r.,
lub posiada wcześniej wydane Świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wymagania wobec uczestników:
W kursie uczestniczyć może kierowca, który posiada Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Jest to indywidualny dokument, generowany przez Wydziały Komunikacji, zawierający dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kwalifikacji do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego (kod 95).

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19 w Pile
tel. 723 405 247
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
Kontakt:Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19 w Pile
tel. 723 405 247
Link:Więcej