REKLAMA

Kurs ADR Piła

Rozpoczęcie:Piątek, 18 czerwca 2021 r.
Zakończenie:Niedziela, 20 czerwca 2021 r.
Miejsce:Piła, ul. Browarna 19 w Pile
Województwo:cała Polska
Oferujemy kursy ADR podstawowe, specjalistyczne na cysterny, klasy 1 i 7.

Informacje o kursie:

* 18 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 595 zł


Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła

tel. 723 - 405 - 247
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
Kontakt:ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel. 723 405 247
Link:Więcej