REKLAMA

BREXIT - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w aspekcie spraw celnych.

Rozpoczęcie:Piątek, 22 stycznia 2021 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Prowadzący: długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Informacja ogólne nt. Umowy wyjścia oraz towarzysząca jej deklaracja w sprawie ram przyszłych relacji UE/UK.

2. Zakończenie okresu przejściowego, który będzie trwać do 31 grudnia 2020 r.
- w obszarze celnym okres przejściowy oznacza brak zmian w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią.

3. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym.
- Trzy etapy wprowadzania kontroli granicznej (od stycznia 2021 r. od kwietnia i od lipca 2021 r.)

4. Zgłoszenie celne.

4.1. Zgłoszenie celne w imporcie.
Czynności importera z UK:
- Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI.
- Wybór procedury celnej.
- Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
- Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego.
- Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
- Opłacenie należności celnych i podatkowych.

4.2. Korzystanie z Systemu Automatyczny System Importu (AIS).
- Zasady obiegu e-dokumentów.
- Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny - wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
- Nowe rodzaje e-komunikatów.

4.3. Stawki należności celnych.
- Taryfa celna UE w wersji polskiej (ISZTAR4).
- Taryfa celna UE w wersji angielskiej (TARIC UE).
- Nowa Wspólna Taryfa Celna na 2021 r. - ważny element do kalkulacji obrotu.
- Zmiany w Systemie CN i TARIC – wejście w życie 1 stycznia 2021 r.
- Stosowanie nowych kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów.
- Nowe Rozporządzenie Komisji (WE) – Wspólna Taryfa na 2021 r.
- Nowe tablice korelacyjne 2020 na 2021.
- Nowe kontyngenty taryfowe na 2021 r. System TQS -zarządzanie kontyngentami celnymi.
- Wiążąca Informacja Taryfowa WIT – nowy system eBTI.
- Nowa taryfa celna ogłoszona przez UK - (Global Tariff), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r.

4.4. Zgłoszenie celne w eksporcie.
- Korzystanie z usługi e-Export opartej na systemie AES.
- Obieg e-komunikatów.
- Elektroniczna obsługa poświadczenia unijnego statusu towarów.
- Zamykanie operacji i sprawne rozliczanie VAT.

4.5. Ustalanie Wartości celnej towaru.
- Koszty doliczane i nie wliczane.

5. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
- Konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.

6. Przegląd stosowania reguł pochodzenia – Aktualności i zmiany na 2020/2021 r.
- Pochodzenie niepreferencyjne – stosowanie uniwersalnego świadectwa.
- Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED i deklaracje na fakturze.
- Generalny System Preferencji –nowy system REX – pełne wdrożenie.
- nowy dokument - oświadczenie o pochodzeniu.
- Status celny towaru.
- Deklaracje dostawców – stosowanie INF-4.

7. Tranzyt.
- Dla operacji tranzytu T1 lub T2 stosowany będzie system NCTS2.
- Nowe zasady tranzytu między UE a UK.

8. Zakazy i ograniczenia.

9. Pozwolenia.

10. Odpowiedzi na pytania, inne aktualności (ogłoszone przez Ministerstwo Finansów do dnia realizacji szkolenia)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.)
- 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
- 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
- 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
- 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 590 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe do pobrania (ustawy, rozporządzenia, instrukcje, umowy międzynarodowe i inne), zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Cena po okresie promocji: 690 + 23% VAT.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt: ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej