REKLAMA

Czas pracy kierowców. Prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców i obsługa tachografów. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność karna kierowcy. Szk

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Celem szkolenia jest prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców, obsługa tachografów analogowych i cyfrowych, przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących obsługi tachografów cyfrowych, wskazanie odpowiedzialności kierowcy związanej z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców, poznanie praw i obowiązków kierowcy, poznanie zasad odpowiedzialności karnej.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą mogli zastosować w praktyce zdobytą wiedzy, będą potrafili podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych, zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, będą potrafili „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje przepisów, będą mogli wymienić doświadczenia i opinie z praktykami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców? Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?

2. Maksymalny czas dziennego prowadzenia.
- Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.

3. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku.
- Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.

4. Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią COVID-19.
- Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi.
- Odpoczynek w załodze.

5. Pakiet mobilności.

6. Zmiany w zakresie dostępu do rynku zawodu przewoźnika.
- Zmiana zasad prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej od lutego 2022 r.

7. Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców obowiązujące od 20 sierpnia 2020 r.
- Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budowy i obsługi tachografu.

8. Regulacja transportu drogowego rzeczy realizowanego pojazdami o dmc do 3.5 t.

9. Kontrola i weryfikacja nowych naruszeń.

10. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.

11. Taryfikator kar i mandatów.
- Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.

12. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.

13. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.

14. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.

15. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.

16. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

17. Pytania i odpowiedzi.

PONADTO:
- Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów PDF do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej (aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia).
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez e-mail) .

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.)
- 08:30 – 09:00 Logowanie do platformy
- 09:00 – 10:30 Zajęcia część I
- 10:30 – 10:45 przerwa
- 10:45 – 12:15 Zajęcia część II
- 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
- 12:45 – 14:15 Zajęcia część III
- 14:15 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie: Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 550 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Cena po okresie promocji: 650 + 23% VAT.

Szkolenia skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów; kierowników transportu, kadrowych w firmach transportowych, kierowców.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej