REKLAMA
Patronat etransport.pl

VIII Kopernikańskie Dni Logistyki - Logistyka i łańcuchy dostaw przyszłości

Rozpoczęcie:Czwartek, 21 maja 2020 r.
Zakończenie:Piątek, 22 maja 2020 r.
Miejsce:Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a,
87-100 Toruń
Województwo:kujawsko-pomorskie
Tegoroczną tematyką VIII Kopernikańskich Dni Logistyki jest

''Logistyka i łańcuchy dostaw przyszłości''.


Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków i specjalności logistycznych, przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy bazują na najnowszych osiągnięciach i rozwiązaniach logistycznych stosowanych w praktyce a także do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru logistyki, obsługi logistycznej łańcucha dostaw i tematyki odnoszącej się do branży TSL.

Pierwszego dnia konferencji studenci zaprezentują przygotowane referaty, zaś przedstawiciele praktyki gospodarczej wygłoszą prelekcję. Tradycją stał się organizowany podczas konferencji konkurs na najlepszy referat. Komisja oceniająca referaty wyłoni wśród przesłanych referatów trzy najlepsze referaty.

Podczas drugiego dnia odbędą się warsztaty prowadzone przez reprezentantów praktyki gospodarczej.

W tym roku odbędzie się również po raz pierwszy sesja posterowa, na której podczas osobnego konkursu zostaną wybrane najlepsze plakaty.
Organizator:Koło Naukowe Logistyki LOGITOR
Kontakt:Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
ul. Gagarina 13a,
87-100 Toruń
Link:Więcej